حسن روحانی، رئیس جمهور ایران
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران

اظهارات روحانى درمورد برترى اقتصاد ایران نسبت به آلمان جنجالى شد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در نشست روز شنبه ۱۲ مهر ماه ستاد ملی مدیریت کرونا مدعى شد وضعیت اقتصادی ایران در زمان کرونا بهتر از آلمان است. اين اظهارات بطور وسيع در شبكه هاى اجتماعى بازيافته وتمسخر مردم ایران را برانگيختند.

روحانی با اشاره به این که اقتصاد آلمان در اثر پاندمی کرونا بیش از پنج درصد کوچک‌تر شده گفت: "ببینید یک کشور پیشرفته که نه تحریم است ونه مشکلی دارد در این شرایط چنین وضعیتی دارد. اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت ورشد اقتصادی بدون نفت ما تا پایان سال مثبت خواهد شد".

ايرانيان به اظهارات روحانى در شبكه هاى اجتماعى واكنش داده اند. از جمله حسابى در توييتر بنام "درنا وخانواده ويزلى" كه نوشت: "روحانی گفته رشد اقتصادی ما از آلمان بیشتر بوده. این بنده خدا یا نمیدونه آلمان کجاست،یا نمیدونه ایران کجاست،یا کلا از ریشه نمیدونه اقتصاد و رشد اقتصادی چیه".

اكبر نبوى، نويسنده وروزنامه نگار درمورد اظهارات روحانى گفت: "آقای روحانی گفته: "شرایط اقتصاد ایران از آلمان بهتر است." این جمله، همه‌ی جهان تصورات وتصدیقات آقای روحانی را نسبت به مسائل کشور آشکار می‌سازد. ایشان هیچ اعتنایی به واقعیت‌ها ندارد".

اما اميرى حسين بطور طنزپردازانه درمورد اظهارات رئیس جمهور ایران نوشت: "مرکل از وقتی شنیده روحانی گفته وضع اقتصادی ایران از آلمان بهتره قهر کرده رفته نشسته سبزی پاک میکنه وجیغ میکشه".

اين در حالى است كه شهروندى بنام سعيد عزمى نوشته است: "اگر مقایسه شود، جمعیت ایران وآلمان تقريبا مساوی است. ایران منابع بزرگ نفت وگاز دارد، اما آلمان ندارد، ولی آلمان اقتصاد چهارم دنیا است. دولت مذهبی قرون وسطایی عامل عقب ماندگي ایران است".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa