پيشتر، سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا به دختران امکان ادامه آموزش دهد
پيشتر، سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا به دختران امکان ادامه آموزش دهد

اعتراض زنان در کابل به محدودیت‌های آموزشی طالبان

شماری از زنان با تجمع در در پارکی در مرکز کابل به محدودیت‌های آموزشی وشغلی ایجاد شده توسط گروه طالبان اعتراض کردند. آنها خواستار بازگشت حقوق از دست رفته خود شدند.

شماری از زنان افغانستان با وجود ممنوع شدن برگزاری تظاهرات از سوی گروه طالبان روز یکشنبه ۱۸ مهر با گردهمایی در پارک نو واقع در مرکز شهر کابل نسبت به محدودیت‌های شغلی ایجاد شده برای زنان افغانستان اعتراض کردند.

زنان معترض پلاکاردهایی با نوشته "سکوت جهان خجالت آور است"،  و "از حقوق زنان افغان دفاع کنید" را حمل می‌کردند.

به گزارش "دویچه وله فارسی"، شکریه سادات یکی از زنان معترض در این تجمع گفت: «می‌توان به زور قدرت را به دست گرفت اما برای به دست آوردن حمایت مردم باید تلاش کرد. به حرف زنان گوش دهید. طالبان در صورت ادامه این روند سقوط خواهد کرد.»

رحیمه نوروزی یکی دیگر از معترضان نیز خواستار اعتراض جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق زنان در افغانستان شد.

زنان معترض گفتند تظاهرات زنان در کابل تا زمانی که به حقوق انسانی خود دست نیابند ادامه خواهد یافت.

فرح مصطفوی، یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات به "دویچه وله" گفت: «به‌طالبان گفتیم که حق کار و تحصیل را از زنان  سلب نکنید. این حق انسانی زنان است، که مانند مردان کار کنند و آموزش ببینند.»

در بخشی از قطعنامه زنان معترض گفته می‌شود حکومت طالبان به جای توجه به لباس و نوع پوشش زنان، به آموزش و کار آنان توجه کند در غیر آن صورت به حاشیه راندن زنان پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.

معترضان از حکومت طالبان خواسته‌اند تا به اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و سایر قوانین بین‌المللی به ویژه  به حق مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احترام بگذارند.

وبسایت شبکه خبری "طلوع‌نیوز" در کابل نوشته است روز شنبه دهم اکتبر، از سوی زنان بیش از ۱۰۰ کشور جهان به نام روز "همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان" نامگذاری شده است.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان از کار محروم شدند و دختران نیز اجازه رفتن به دانشگاه های دولتی و مدارس را ندارند.

وضع این محدودیت‌ها خشم بسیاری از زنان شاغل و دانشجو را بر انگیخت و آنان دست به تظاهرات زدند. اما طالبان باخشونت و ضرب و شتم شماری از معترضان و خبرنگاران، مانع برگزاری تظاهرات شدند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa