خبرگزاری "ایلنا" گزارش کرده كه کارگران پتروشیمی‌ها با عذاب زندگی می‌ کنند
خبرگزاری "ایلنا" گزارش کرده كه کارگران پتروشیمی‌ها با عذاب زندگی می‌ کنند

اعتصاب کارگران در خوزستان بدليل پرداخت نشدن حقوق شش ماه

عضو شورای شهر اهواز، محمدرضا ایزدی، از پرداخت نشدن حدود شش ماه از مطالبه‌های کارگران شهرداری اهواز خبر داد وگفت كه باید برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزارى "مهر"، محمدرضا ایزدی عصر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر اهواز اظهار کرد: برخی کارگران به شورا می‌ آمدند وادعای مطالبه‌های خود را می ‌کردند. وى افزود حدود شش ماه از مطالبه‌های آنها وشش ماه از حقوقشان نیز پرداخت نشده است.

محمدرضا ایزدی توضيح داد "این شش ماه بابت سال‌های ۹۵ و۹۴ بوده است؛ یعنی بابت اینکه شورای پنجم شروع به کار کرده هر ماه حقوق پرداخت کرده است وادامه داد "متأسفانه با این شرایط به دلیل ساخت‌وساز نبودن ودرآمدی که شهرداری دارد طی دو، سه سال گذشته متأسفانه مطالبات پیمانکار وبه تبع آن کارگران پرداخت نشده است".

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: "به علتدرآمد کم شهرداری که دارد آن ساخت وسازهایی که متأسفانه کاهش یافته است، شهردارینمی‌ تواند بدهی‌های گذشته را پرداخت کند.

ایزدی در پایان گفت: "کارگر اگر روزی نتواندنانی بگیرد وبه خانه ببرد، جواب زن وبچه خود را چه باید بدهد؟؛ اکنون پنج روز استدر محله‌های منطقه یک نظافت صورت نگرفته ومناطق دیگر هم کارگرها اعتصاب کردند وبایدبرای این امر چاره‌ای اندیشیده شود".

در همينراستا، کارگران برخی مناطق شهرداری اهواز وکارگران پتروشیمی بندر "امام"در ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب زده‌اند.

خبرگزاری "ایلنا"هم گزارش کرده که  ۱۰ روز است کارگران پتروشیمیبندرامام در اعتصاب هستند زیرا در پتروشیمی‌ها گروهی از کارگران با عذاب زندگی می‌کنند.

این خبرگزاریبه نقل از یک فعال کارگری نوشته است که هزینه ومخارج زندگی در ماهشهر چندین‌ برابرشهر تهران است وحقوق کارگران باید ماهانه هفت میلیون تومان باشد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa