اعتصاب کارگران هفت تپه بدليل تمدید نکردن قرارداد ۲۰ نفر ادامه دارد
اعتصاب کارگران هفت تپه بدليل تمدید نکردن قرارداد ۲۰ نفر ادامه دارد

اعتصاب کارگران هفت تپه بدليل تمدید نکردن قرارداد ۲۰ نفر ادامه دارد

با گذشت یک هفته از اعتصاب کارگران هفت تپه در اعتراض به اخراج حدود ۲۰ نفر از کارگران این کارخانه،‌ غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در واکنش به این موضوع گفت: "قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد وکارفرما بنا به اختیارات  قرارداد این ۲۰ نفر را تمدید نکرد".

شریعتی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با شاره به اینکهدستور بررسی دلایل عدم تمدید قرارداد این ۲۰ نفر را امروزداده است،‌گفت: "البته کارگران باید متعهد به همکاری با کارفرما باشند درقبال دریافتی نسبت به تامین آنچه کارفرما می خواهد انجام دهند. هر کس بخواهد ازحقش تخطی کند وزیاده خواهی کند این قابل قبول نیست".

به گفته استاندار خوزستان از سال گذشته تا کنون باتشکیل کمیته ‌ای متشکل از دادستان مرکز استان، ‌نمایندگانی از اداره کل اطلاعات،‌قرارگاه ابوالفضل، ‌وزارت جهاد کشاورزی ونمایندگان کارگران وکارفرمایان معوقاتحقوقی،‌سنوات بازنشستگان وبیمه‌ها پرداخت شده است.

این در حالی است که برخی از کارگران هفت تپه بارد سخنان آقای شریعتی با اشاره به مشکلات کارگران در این کارخانه می‌گویند حقوق ومعوقاتآنها همچنان نامنظم پرداخت می‌شود ونمایندگان کارگران معترض همانند اسماعیل بخشیبا حکم سنگین زندان مواجه شده ویا از کار اخراج شده ‌اند.

شايان به يادآورى است كه از اواسط دهه ۸۰  بود که اعتراضات کارگران به دلیل تاخیر درپرداخت سه ماه حقوق شکل گرفت کارگران هفت تپه بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق ومعوقاتوامنیت شغلی خود دست به اعتراض، تجمع واعتصاب زده ‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa