اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی در ايران به خارج متوقف شد
اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی در ايران به خارج متوقف شد

اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی در ايران به خارج متوقف شد

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، حمید اکبری، از قطع اعزام دائم دانشجو در رشته‌های تخصصی علوم پزشکی به خارج از کشور خبر داد و گفت: دائم دانشجویان علوم پزشکی در ايران به خارج متوقف شد.

حمید اکبری در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران "ایسنا"ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: "اعزام دانشجو برای دوره‌های بلند مدت در رشته‌هایتخصصی علوم پزشکی به طور کامل متوقف شد در واقع این وضعیت از سال‌های گذشته روندکاهش را داشته است اما با ایجاد رشته‌های تخصصی در دانشگاه‌ها داخل کشور، ایناعزام در سال جاری کاملاً متوقف شده است."

وی در ادامه تصریح کرد: "خوشبختانه در حال حاضرتمامی رشته‌های تخصصی موجود در دانشگاه‌های دنیا در دانشگاه‌های علوم پزشکی داخلکشور راه‌اندازی شده است. بنابراین ضرورتی به اعزام دانشجو برای تحصیل در این رشته‌هابه صورت طولانی مدت نداریم."

اكبرى افزود: "معتقدیم این ارتباط کوتاه مدت بادانشگاه‌های خارج از کشور ضرورت دارد و ارتباط ما با مراکز علمی دنیا باید حفظ شودتا بر این اساس در جریان آخرین دستاوردهای علمی دانشگاه‌های دنیا قرار بگیریم بههمین جهت اعزام دانشجو در دوره‌های کوتاه مدت باید حفظ شود".

وى خاطر نشان کرد: "متأسفانه محدودیت‌های ارزی موجبشده در عرصه اعزام دانشجو در دوره‌های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی به خارج از کشور بامحدودیت مواجه شویم و آمار دانشجویان اعزامی کم و روند کاهشی را داشته است و براساس بودجه‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد این اعزام در دانشگاه‌ها علی‌رغممحدودیت اعتبار صورت می‌گیرد".

وی در پايان گفتگو اش تاکید کرد: "ارز اختصاصی بانکمرکزی برای فرصت مطالعاتی دانشجویان همان ارز نیمایی است و ارزی با قیمت پایین‌تردر اختیار دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد به همین جهت هزینه‌ها افزایش می‌یابد".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa