این افراد برای انتقام کشتن قاسم سلیمانی قصد بمب‌گذاری در بحرین را داشتند
این افراد برای انتقام کشتن قاسم سلیمانی قصد بمب‌گذاری در بحرین را داشتند

اعضای یک “گروه تروریستی مورد حمایت ایران” در بحرین به حبس محکوم شدند

دادگاه عالی بحرین ۱۸ مرد را به زندان از پنج سال تا حبس ابد محکوم کرد. این افراد متهم به دیدن آموزش‌های نظامی در ایران ودریافت کمک‌های مالی ولجستیکی از سپاه پاسداران هستند.

به گزارش رسانه‌های عربی این افراد که بین ۱۷ تا ۳۷ سال دارند، برای انتقام کشتن قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی قصد بمب‌گذاری در بحرین را داشتند. این افراد همچنین متهم هستند که در راه‌اندازی یک شبکه مورد حمایت از سوی سپاه پاسداران ایران دست داشته‌اند.

دادگاه هشت تن از این متهمان را به حبس ابد، دو نفر را به هر یک ۱۵ سال، دو تن دیگر به هر یک ۱۰ سال، پنج متهم هر یک به پنج سال و یک نفر را به ۷ سال زندان محکوم کرده است. ۹ نفر از این متهمان در دادگاه حضور داشته و۹ تن دیگر که به خارج کشور فرار کرده‌اند، به صورت غیابی محاکمه شدند.

این افراد همچنین به دلیل دیدن آموزش نظامی در خارج از کشور ونگهداری مواد منفجره از سال ۲۰۱۷ نیز محکوم شدند.

دادستانی بحرین تحقیق درباره این پرونده را پس از دستگیری تعدادی مظنون در نیمه دوم ژانویه سال گذشته آغاز کرد. دادستانی در این تحقیقات کشف کرد که تعدادی از متهمان اصلی به ایران فرار کرده و در آنجا حمایت‌های مالی و لجستیکی سپاه پاسداران را دریافت کرده‌اند.

به گفته دادستانی، این افراد یک گروه برای انجام عملیات تروریستی در پادشاهی بحرین تشکیل داده‌اند. بقیه متهمان که بعدتر به این گروه پیوسته‌اند، با هدف ایجاد فضای رعب ووحشت بین مردم وسست کردن پایه‌های کشور دست به اعمال مجرمانه زده‌اند.

همچنین ثابت شده که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از بازداشت‌شدگان از رهبران این گروه تروریستی خواسته تا انتقام قاسم سلیمانی را بگیرند ونام گروهشان را "شهید قاسم سلیمانی" بگذارند واین پیشنهاد از سوی رهبران گروه پذیرفته شده است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa