افغانستان آزادی تعداد بیشتری از زندانیان طالبان را بررسی می‌کند
افغانستان آزادی تعداد بیشتری از زندانیان طالبان را بررسی می‌کند

افغانستان آزادی تعداد بیشتری از زندانیان طالبان را بررسی می‌کند

یک مقامافغان در کابل گفته است که دولت افغانستان در حال بررسی پرونده زندانیان طالبانبرای آزاد کردن آنان است. نزدیک به دو ماه پیش رئیس جمهوری افغانستان، اشرف غنی،فرمان رهایی نزدیک به ۹۰۰ زندانی طالبان را صادر کرد.

به گزارش"بى بى سى فارسى"، ماه گذشته نیز شماری از اعضای طالبان به دستور او بهمناسبت عید فطر آزاد شدند وآقای غنی به دیدار جمعی از زندانیان طالبان که قرار بودآزاد شوند، به زندان پلچرخی کابل رفت.

سلام رحیمی"وزیر دولت در امور صلح" در سخنانی در یک مراسم در پايتخت کابل بهمناسبت روز جهانی صلح برگزار شد، از بررسی‌های انجام شده روی پرونده شماری اززندانیان طالبان خبر داد تا تصمیم برای رهایی آنان گرفته شود.

آقای رحیمیهمچنین گفته که دولت سازوکار جدید مذاکرات صلح با گروه طالبان را آماده کرده است اماجزئیات بیشتری دراین مورد ارائه نکرد.

رهایی زندانیانطالبان، از نظر این گروه بخش مهمی از روند گفتگوها برای مصالحه با دولت افغانستانعنوان شده است. اما قطع جنگ وبرقراری آتشبس از نظر کابل نخستین قدم برای قرار گرفتن نمایندگان دو طرف در پشت میز مذاکرهبرای صلح دانسته شده است.

رئیس جمهوریافغانستان، اشرف غنی، در یک پیام ویدیویی اعلام کرده که بدون برقراری آتش‌بس گفتگویصلحی ممکن نخواهد بود.طالبان ونیروهای دولتی در بخش‌های مختلف افغانستان درگیری‌های شدیدی دارند.

دولتافغانستان در حالی از فراهم شدن مقدمات برای گفتگو با طالبان سخن می‌گوید که یکهفته تا برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری باقی است وبرخی‌ها خواهان تاخیر آنتا حصول یک توافق صلح با طالبان بودند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa