افغانستان.. افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در بازار ارز کابل
افغانستان.. افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در بازار ارز کابل

افغانستان.. افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در بازار ارز کابل

نرخ دلار در بازار ارز کابل به حدود ۸۰ افغانی رسیده است. قیمت دلار در افغانستان درهفته‌های گذشته بین ۷۶ تا ۷۹ افغانی بود. این افزایش در پانزده سال‌ گذشته بی‌سابقه بوده است.

مرکز اصلی تبادله ارز امروز سه‌شنبه، 31 اردیبهشتدر پايتخت افغانستان کابل قیمت دلار تا ۸۰.۲۰ افغانی رسیده ‌است. افزایش نرخ دلار همچنین باعث شده قیمت‌های موادخوراکی ودیگر اجناس در بازار افزایش پیدا کند.

در سال گذشته، قیمت دلار در این بازار ارز یکباربه ۷۸ افغانی رسیده بود، ولی دوباره کاهش یافت. اما درروزهای گذشته ارزش افغانی در برابر دلار به طور پیوسته کاهش یافته است.

رئیس بانک مرکزی افغانستان، خلیل صدیق، به بی‌بی‌سیفارسى گفت که در كنار ناچیز بودن تولیدات داخلی وکسر میزان تجارت خارجی، مسایل سیاسیوامنیتی در داخل و تنش‌های منطقه‌ای نیز در کاهش ارزش افغانی نقش داشته ‌است.

آقای صدیق گفت که درمیان کشورهای همسایه، پاکستانبا دریافت وام ۶ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللیپول وعده داده که نرخ اسعار خارجی را در این کشور آزاد بگذارد. به گفته او اکنونارزش یک دلار به بیشتر از ۱۵۰ روپیه پاکستانی رسیده است و این رویبازار افغانستان تاثیر گذاشته است.

قبل از این گزارش شده بود که صندوق بین‌المللیپول برای پرداخت این وام، کاهش ارزش روپیه و افزایش قیمت دلار همچنین افزایش قیمتبرق و گاز را از جمله شرایط پرداخت وام اعلام کرده بود.

او همچنین ارزش مبادلات کالا میان افغانستان و ایرانرا دو میلیارد دلار گفت و افزود که ارزش ریال در مقابل دلار نیز در یک سال اخیرچند به شدت تکاهش یافته و این نیز در کاهش ارزش افغانی نقش داشته است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa