وزير رسانه دولت مشروعيت يمن، معمر الاريانى
وزير رسانه دولت مشروعيت يمن، معمر الاريانى

الاريانى: حوثى ها دانشجويان دختر را در تشكيلات نظامى شان سرباز مى كنند

وزير رسانه دولت مشروعيت يمن، معمر الاريانى، تاكيد كرد كه شبه نظاميان حوثى وارد دانشجويان دختر را بعنوان سربازان در تشكيلات نظامى اش كرده واز آنها در عمليات جاسوسى طى نشست هاى زنانه استفاده مى كنند.

الاريانى در توييت گفت: "شبه نظاميان حوثي حمايت شدهاز ايران در ضمن اقدامات تروريستش در كار سيستماتيك از دانشجويان دختر در مكاتب بعنوانسربازان وعوامل جاسوسى سوء استفاده مى كنند.

الارياني توضيح داد كه شبه نظاميان حوثى اين دانشجوياندختر را در تشكيلات نظامى موسوم به (زينبيات) مورد هدف قرار ميدهند واز آنها پس ازگذراندن دوره هاى بسيجى وبرنامه هاى آموزشى در عمليات جاسوسى طى نشست هاى زنانهوحمله به خانه ها بعلاوه سركوبى اعتراضات استفاده مى كنند.

الارياني ادامه داد "اين گام يكى از تلاش هاى شبهنظاميان حوثى در سوء استفاده از زنان در عمليات تروريستش، ونابودى سيستماتيك ارزشها ورسوم جامعه يمنى بشمار ميرود كه اين جامعه بر خلاف زنان را ارجمند مى كندوموقع ويژه به آن ميدهد وسوء استفاده از زنان در مناقشات سياسى را جنايت مى داند.

الاريانى سازمان هاى بين الملل حامى حقوق زنان ومخالف خشونتعليه آنها وهمه فعالان را فراخواند تا همه اقدامات جنايتكار وتروريستى شبه نظاميانحوثى بر عليه زنان كه در مناطق زير كنترل آنها را محكوم كنند.

شبه نظامیان حوثى که از حمایت ایران برخوردارند به اختلالامنيت كشور ومردم يمن متهم شد كه جامعه بين المللى اقدامات شبه نظامیان حوثى را وحمايترژيم تهران به آنها محكوم مى كند وخواستار وقف عمليات جنگى در يمن مى شود.

عربستان سعودى رهبری ائتلافی نظامی را بر عهده دارد که ازسال ۲۰۱۵ در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن عمليات را براي بازگرداندنمشروعيت در این کشور آغاز کرده است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa