الجبیر: قانع شدیم که ایران در حمله به آرامکو دست داشته است
الجبیر: قانع شدیم که ایران در حمله به آرامکو دست داشته است

الجبیر: قانع شدیم که ایران در حمله به آرامکو دست داشته است

وزیر مشاوردر امور خارجی عربستان سعودی، عادل الجبیر، روز دوشنبه ۲۹ مهر گفت ما قانع شده‌ ایمکه "ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو دست داشته است" وتاكيد كرد"برای واکنش نشان دادن آماده هستیم"

بر اساس توئیتروزنامه "سعودی گازته" ومنابع خبری عربی، عادل الجبیر گفته که ایران بهحاکمیت کشورها وقوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد وافزود: "حمله ایران بهدو تاسیسات نفتی، بیانگر اهداف ستیزه‌جویانه ایران در منطقه است. ما متقاعد شدیمموشک‌هایی که این تاسیسات را هدف قرار دادند، ایرانی هستند".

الجبیر، درکنفرانس خبری در لندن با تاکید بر مجدد بر نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتیآرامکو گفت: "برای واکنش نشان دادن آماده هستیم" واين پس ازينكه دو تاسیساتمهم نفتی سعودی روز ۲۳ شهریور هدف حمله موشکی وپهپادی قرار گرفت وباعث کاهش نیمی از تولیدنفت این کشور شد.

الجبیر دوهفته پیش نیز در مصاحبه‌ای گفته بود: "ما خواهان تلاش جهانی برای مهار رفتارتجاوزگرایانه ایران بوده‌ ایم. ایران باید مشخص کند دولت انقلابی است یا دولت‌ملت.اگر دولت‌ملت است باید به قواعد حقوق بین‌الملل وحاکمیت کشورها پایبند بوده واصلعدم مداخله در امور دیگر کشورها را رعایت کند".

از سوى ديگر،الجبیر ضمن تاکید بر اینکه توافق هسته ‌ای ایران موسوم به برجام دارای اشکالاتیاست تصریح کرد: "این توافق فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران ودخالت‌های ستیزه‌جویانه‌اشدر امور کشورهای منطقه را در بر نمی‌گیرد".

وی ضمناستقبال از موضع کشورهای اروپایی در اعلام نام ایران به عنوان عامل حملات به تاسیساتآرامکو گفت: "بارها گفته‌ایم که خواهان جنگ نیستیم، اما در برابر این حملاتدست بسته نمی‌مانیم".

شايان بتذكراست كه رهبران فرانسه، آلمان وبریتانیا روز اول مهر در بیانیه مشترکی اعلام کردندکه ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی است وتاكيد كردند كه آنها ازامنيت پادشاهى سعودى حمايت مى كنند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa