نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

“انجمن صنفي داستان ‌نويسان استان تهران” در نامه اي به وزير ارشاد بممنوعيت توزيع اثار نويسي اعتراض كرد

انجمن صنفي داستان ‌نويسان استان تهران بهممنوعيت توزيع اثار نويسي در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در راستاي سركوبينويسي وادبي در كشور اعتراض كرد ونامه ‌ای را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي فرستاد

انجمن صنفي داستان ‌نويسان استان تهران با توصیفنمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران به‌ عنوان مهم‌ ترين اتفاق حوزه‌ نشر كشور، نسبتبه ممنوعیت توزیع چند اثر داستانی و غیرداستانی در این نمایشگاه انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرانيان "ایسنا"،اين انجمن ضمن پافشاري بر موضع خود مبني بر مخالفت با هرگونه مميزی قبل و بعد ازچاپ، به اين ‌گونه تصميم‌ ها و برخي رويه‌هاي موجود وادامه‌دار که مخالف قوانينموضوعه كشور است، اعتراض كرده است.

بنا بر اين گزارش، انجمن صنفي داستان ‌نويساناستان تهران پيگيري مطالبات صنفي نويسندگان عضو وغيرعضو را حق قانوني خود دانستهاست.

چند روز پیش نيز خبر توقيف "بند محکومین"،نوشته "كيهان خانجاني" به دستور اداره كتاب وزارت فرهنگ وارشاد اسلاميمنتشر شد. اين كتاب كه چاپ نخست آندر زمستان ۱۳۹۶ از سوي "نشر چشمه" منتشر شده، در حالي دستور توقيف گرفته كهاكنون به چاپ هفتم رسيده است.

در همين راستا، به گزارش گيل خبر، اداره كتابوزارت ارشاد اعلام كرده بود اين كتاب حق حضور در نمايشگاه بين‌ المللي كتاب كهقرار است چهار وبيستم آوريل افتتاح شود را هم ندارد. اما دليل اين تصميم هنوزاعلام نشده است.

بنا بر اين گزارش، بند محكومين تاكنون عنوانرمان برگزيده جايزه ادبي "احمد محمود" را دريافت كرده و بهترين رمان سال۱۳۹۷به انتخاب منتقدان و نويسندگان مجله "تجربه" شده است. اين كتاب نامزد جايزهادبي كتاب سال "هفت اقلیم" نيز بوده است.

رژيم جمهوري اسلامي ايران از زمان انقلابهشتاد وپنجاه وبويژه از زمان انقلاب فرهنگي اش دست به سركوبي نويسندگان واديبانبشدت مي كند كه بسياري از نويسنگان مخالف او يا به زندان رفتند يا جان خود را ازدست دادند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa