ایران انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره ‌بر در سمنان را تایید کرد
این موشک از "پایگاه فضایی امام خمینی"، در جنوب سمنان پرتاب می‌شد

ایران انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره ‌بر در سمنان را تایید کرد

پس از چند روز سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال گزارش‌هایی که از انفجار در سکوی پرتاب موشک در پایگاهی در سمنان خبر می‌داد، سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه ۱۱ شهریور این انفجار را تائید ولی احتمال خرابکاری در اینباره را کرد.

علی ربیعی بهخبرنگاران گفت که این انفجار در سکوی پرتاب رخ داده وتلفات جانی در بر نداشته استوافزود: "انفجار زمانی روی داد که "هنوز ماهواره‌ای به سکو منتقل نشدهبود" واین حادثه "در مرحله تست" رخ داد "نه عملیات پرتاب".

به گفته سخنگویدولت، "کارشناسان اتفاق نظر دارند" که علت انفجار "خطای فنی بودهاست وچگونگی رخ دادن این خطای فنی هم "مشخص شده" است.

آقای ربیعیهمچنین احتمال خرابکاری در این موضوع را رد کرد وافزود: "در صدد القای اینموضوع بودند که قادر هستند در موسسات ما کار جاسوسی وخراب‌کاری بکنند که اصلا کارشناسانما روی این موضوع صحه نمی‌گذارند وبه نوعی این نظر سوء استفاده برای قدرت‌نماییاست".

شماری ازرسانه‌های غربی پنج‌شنبه هفته گذشته گزارش دادند که تصاویر ماهواره‌ای نشان ازوقوع انفجاری در سکوی پرتاب موشک در "پایگاه فضایی امام خمینی" در جنوبسمنان دارد.

شايان بتذكراست كه رادیو ملی آمریکا (ان‌پی‌آر)، تصاویر هوایی نشان می‌دهد که اقدام ایران درپرتاب یک موشک ماهواره‌بر، در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده وبه شکست انجامیده است.

ان‌پی‌آر،گزارش داد در تصاویر ماهواره‌ای که شرکت "پلـَنـِت" بصورت اختصاصی در اختیارش قرارداده، رنگ سکوی پرتاب موشک تغییر یافته ودودی از آن متصاعد شده که احتمالا حاکی ازانفجار این موشک درست در زمان پرتاب است. این موشک از "پایگاه فضایی امام خمینی"،در جنوب سمنان پرتاب می‌شد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa