ایران برخي از تعهدات خود به برجام را رسما کاهش داد
ایران برخي از تعهدات خود به برجام را رسما کاهش داد

ایران برخي از تعهدات خود به برجام را رسما کاهش داد

ایران در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ایاعلام کرده است که اجرای برخی از تعهدات خود در برجام را به حالت تعلیق در می‌آورد.ایران یک مهلت ۶۰ روزه برای اجرای تعهدات ناظر بر حوزهبانکی و نفتی تعیین کرده است.

شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار بیانیه‌ایخطاب به کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات هسته‌ای، از تعلیق اجرای برخی از تعهداتپیش بینی شده در توافق هسته‌ای خبر داد. تصمیم ناظر بر تجدید نظر در الزام‌ها وتعهدات پیش بینی شده در برجام در واکنش به تشدید تحریم‌های این کشور از سوی آمریکااتخاذ شده است.

خبرگزاری رسمی ایران، "ایرنا" روزچهارشنبه ۱۸ اردیبهشت (هشتم مه) متن بیانیه شورایعالی امنیت ملی ایران را منتشر کرده است. در این بیانیه تصریح شده است که جمهوریاسلامی از روز ۱۸ اردیبهشت "برخی اقدامات خود درتوافق برجام را متوقف می‌کند."

در عین حال تاکید شده است که این بیانیه توسط رئیسجمهوری ایران، حسن روحانی، برای سران کشورهای عضو برجام شامل آلمان، انگلیس، چین،روسیه و فرانسه ارسال شده است.

در این بیانیه آمده است که ایران ظرف سال گذشتهاز خود "نهایت خویشتن‌داری" را نشان داده و همچنین فرصت کافی در اختیارسایر اعضای حاضر در توافق هسته‌ای نهاده است تا با سیاست‌های خود "اثرات وتبعات خروج آمریکا از برجام" را جبران کنند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa