بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از ۲۰۳ کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم‌غلظت در اختیار داشته باشد
بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از ۲۰۳ کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم‌غلظت در اختیار داشته باشد

ایران: تولید اورانیوم غنی‌شده برابر با میزان پیش از برجام است

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه ۱۶ شهریور اعلام كرد كه تولید فعلی اورانیوم غنی‌شده در ایران با ظرفیت تولید پیش از برجام برابری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری "ایسنا"، کمالوندی گفت ایران اکنون بیش از ۳ تن اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد. وی با اشاره به تولید ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند.

کمالوندی از تولید بیش از ۱۳۰ تن آب سنگین سخن گفته ومدعی شده است که ایران در توافق هسته‌ای متعهد شده بود، بیش از این میزان آب سنگین ذخیره نکند، اما متعهد نشده بود که بیش از این میزان تولید آب سنگین نداشته باشد.

کمالوندی گفته است که ایران در حال حاضر بیش از نیاز خود برای راکتور اراک، آب سنگین در اختیار دارد. او از برنامه فروش آب سنگین به کشورهای دیگر خبر داده و تاكيد كرد که جمهوری اسلامی این برنامه را "به طور جدی" دنبال می‌کند.

بر اساس اظهارات کمالوندی، تولید اورانیوم غنی شده در چارچوب کاهش تعهدات برجامی ایران، افزایش یافته ودر حال حاضر ایران  به بیش از سه تن اورانیوم غنی شده دست یافته است.

کمالوندی گفته است که جمهوری اسلامی ماهانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید دارد و این میزان با ظرفیت تولید اورانیوم پیش از توافق هسته‌ای برابری می‌کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از تولید سانتریفوژهای جدید در ایران خبر داده است. او گفته که ایران در حال حاضر مشغول تست ماشین‌های IR-6، IR-8 وIR-9 است.

او از بازطراحی راکتور اراک سخن گفته واحتمال داده است که ایران از سال آینده تست‌ سرد این راکتور را آغاز کند.

بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از ۲۰۳ کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم‌غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده است به خاطر تحریم‌های آمریکا از بخشی از تعهدات هسته‌ای خود عدول می‌کند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa