انتخابات پارلمانى در ایران مقرر است در ماه فوريه جارى برگزار شود
انتخابات پارلمانى در ایران مقرر است در ماه فوريه جارى برگزار شود

ایران.. ورود پول‌های کثیف مافیای مواد مخدر به انتخابات

دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت كشور ایران، علی هاشمی، در خصوص ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: "مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک می‌تواند فردی  را وارد مجلس کند".

هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزارى "ايلنا"گفت: "یک مقطعی دکتر رحمانی فضلی به حق به این موضوع ورود کرد. ایشان اسمنبرد وبنده هم اسم نمی ‌برم اما پس از دستگیر شدن یکی از قاچاقچی‌های بین المللی موادمخدر مشخص شد که مقداری از پول وی به سمت بعضی نماینده‌های مجلس رسوخ کرده بود".

دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر افزودهاست: "متاسفانه ایشان را مجبور کردند حرف خود را پس بگیرد، ولی این موضوع صحتدارد و وجود دارد" وتاكيد كرد "یکی از حلقه یمفقوده بسیار جدی در این حوزه، پولشویی است. مافیای مواد مخدر با یک میلیارد توماندر بعضی از شهرهای کوچک می تواند فردی را وارد مجلس کند".

اين در حالىاست كه موضوع انتخابات درایران پر التهاب استهمزمان با رد صلاحيت بيشترين چهره هاى جريان اصلاح طلبانوتسلط بسيارى از چهره‌هایگمنام وابسته به جريان اصولگرايان.

در همينراستا، یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، علی‌محمد نمازی با بیان اینکهآمار اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده مایوس کننده است، گفت: "تندروها اکثریتمجلس یازدهم را در اختیار می‌ گیرند".

نمازی در گفت وگو با خبرگزارى "ایسنا"گفت: "چهره‌های شناخته شده زیادی در کشور تایید صلاحیت نشده‌ اند وبیشتر چهره‌هایکمتر شاخته شده تایید شده اند که جناح سیاسی آنها خیلی مشخص نیست".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa