هشدار درباره شورش‌های اجتماعی مدت‌هاست از سوی کارشناسان به حکومت داده می‌شود
هشدار درباره شورش‌های اجتماعی مدت‌هاست از سوی کارشناسان به حکومت داده می‌شود

با افزايش هشدارها.. ایران به سركوب هرگونه اعتراضات مردمى تهديد مى كند

سرتيپ حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ایران، گفت: سال ۹۹ به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت وتجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است واز هر گونه تهدید وایجاد نا امنی در داخل کشور جلوگيرى مى كنيم.

سردار حسن کرمی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزارى دولتى "ایرنا" افزود: حمایت های بسیار خوبی از سوی مسئولان از یگان ویژه می شود وتجهیزات وامکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می گیرد كه اين پشتیبانی سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است".

وی ادامه داد: "این پشتیبانی وحمایت ها بار مسئولیت ما را سنگین تر می کند وباید خود را در حدی از آمادگی قرار دهیم که دشمن را از هر گونه تهدید وایجاد نا امنی در داخل کشور منصرف کند وجرات این کار را نداشته باشد".

کرمی اعتراضات مردمى در سال ۹۶ دشمنانه را خوانده است وگفت "دشمن در سال ۹۶ از تاکتیک هایی استفاده کرد وحداکثر خشونت وتخریب را در دستور کار خود داشت اما یگان ویژه با قدرت تحرک بالا توانست آنها را سرکوب کند".

کرمی تاکید کرد: "طی سال هایی که در این یگان خدمت کردم، می توانم بگویم سال ۹۹ بیشترین پشتیبانی از این یگان شد وامسال در اوج آمادگی از نظر آموزشی، تجهیزات واشراف اطلاعاتی نسبت به تهدیدات دشمن در حوزه های مختلف قرار داریم".

اين اظهارات فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ایران همزمان با هشدارهاى روزافزون درمورد بروز اعتراضات مردمى تيزتر از اعتراضات پيشين مى آيند.

پيشتر، محمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق ایران درباره "میل جامعه به خشونت برای رهایی از ناامیدی وهمچنین تولید سیکل خشونت متقابل مردم وحکومت" هشدار داد وگفت "ممکن است جامعه برای "ابراز نارضایتی ورهایی از ناامیدی میل به خشونت پیدا کند".

خاتمی تاکید کرد که "طبعا ممکن است حکومت به خشونت متقابل متوسل شود ویک سیکل ایجاد شود، واین سیکل باعث می‌شود که نفرت وخشونت از هر دو طرف زیادتر شود ومشکل بسیاری به وجود بیاید".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa