با صدور فرماني توسط ترامپ.. آمريكا بخش فولاد وصنایع معدنی ایران را تحریم کرد
با صدور فرماني توسط ترامپ.. آمريكا بخش فولاد وصنایع معدنی ایران را تحریم کرد

با صدور فرماني توسط ترامپ.. آمريكا بخش فولاد وصنایع معدنی ایران را تحریم کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، امروزچهارشنبه ۱۸ اردیبهشت با صدور یک فرمان اجراییبخش هاي اقتصادي ایران را چون فولاد وصنایع معدنی تحریم کرد در واكنش به اعلام بهتعليق در آوردن تهران برخي از تعهدات هسته اي خود.

دونالد ترامپ در این فرمان گفته که ایالات متحدهتحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترینمنبع درآمد غیرنفتی رژیم این کشور به شمار می‌رود.

اعمال این تحریم‌ها ساعاتی پس از آن صورت می‌گیردکه دستیار ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا و مدیر ارشد امور سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی ودفاع بیولوژیکی، تیم موریسون، در یک کنفرانس گفته بود که کار واشینگتن با تحریم‌هایایران "تمام نشده است" و "خیلی زود" تحریم‌های بیشتری علیه ایرانوضع می‌شود.

دونالد ترامپ در فرمان خود با اشاره به خروج ایالاتمتحده از توافق به گفته او "وحشتناک" هسته‌ای با ایران در ۱۸ اردیبهشت پارسال، اظهار داشت که ایران ذیل توافقیاد شده این فضا را داشت که در شبکه‌های تروریستی درگیر شده یا حامی آنها باشد و نیرویموشکی خود را توسعه دهد.

دونالد ترامپ افزوده که این توافق همچنین به ایراناجازه داده بود تا به منازعات منطقه‌ای دامن زده، به شکل ناعادلانه شهروندان ایالاتمتحده را دستگیر و بی‌رحمانه با مردم خودش رفتار کند.

دونالد ترامپ با اشاره به تصمیمات یکسال گذشته ایالاتمتحده در ارتباط با ایران که در راستای "امنیت ملی آمریکا" صورت گرفتهاست، گفته که در نتیجه این اقدامات، رژیم ایران با مشکل تامین مالی کارزار اقداماتخشونت‌بار خود روبرو شده، اقتصاد آن رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، درآمدحکومت کاهش یافته و نرخ تورم از کنترل خارج شده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa