درگیری‌ها، تلفات غیرنظامیان در افغانستان به بالاترین سطح رساندند
درگیری‌ها، تلفات غیرنظامیان در افغانستان به بالاترین سطح رساندند

بدليل درگیری‌ها.. تلفات غیرنظامیان در افغانستان به بالاترین سطح رسید

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" اعلام کرده است که آمار قربانیان درگیری‌ها در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹، به هشت هزار و۲۳۹ مورد رسیده است. این بالاترین آمار قربانیان غیرنظامی از سال ۲۰۱۴ تاکنون در افغانستان است.

بر اساس گزارش یوناما از میان این قربانیاندو هزار و ۵۶۳ نفر کشته وپنج هزارو۶۷۶ نفر زخمی شده‌اند. اینگزارش می‌افزاید که تعداد قربانیان تایید شده در میان افراد غیرنظامی از اول ماهجولای تا آخر سپتامبر در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، ۴۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایران اینترنشنال، یوناما که از سال ۲۰۰۹ تاکنون آمار قربانیان غیرنظامی را در افغانستان ثبت می‌کند، همچنین اعلام کرده است که امسال بالاترین آمار کشته‌ها وزخمی‌شدگان به ماه جولای تعلق دارد.

یوناما مواد تعبیه شده انفجاری انتحاری وغیرانتحاری را به عنوان عامل اصلی ۴۲ درصد مجموع تلفات افراد غیرنظامی معرفیکرده است. درگیری‌های زمینی دومین عامل اصلی مرگ ویا زخمی‌شدن غیرنظامیان به میزان۲۹ درصد ودر پی آنحملات هوایی به میزان ۱۱ درصد است.

یوناما می‌گوید زنان وکودکان ۴۱ درصد مجموع تلفات غیرنظامیان را در افغانستان تشکیل می‌دهند. وهمچنین عناصر مخالف دولت عامل ۶۲ درصد تلفات غیرنظامی هستند. سازمان ملل متحد از تمام طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان خواسته است تا به تعهداتشان برای حفاظت از افراد غیرنظامی متعهد باشند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa