پدافند هوایی سعودی موفق شد در اين حمله سه موشک بالستیک وسه پهپاد انفجاری انهدام كند
پدافند هوایی سعودی موفق شد در اين حمله سه موشک بالستیک وسه پهپاد انفجاری انهدام كند

برای توسعه گردشگری.. عربستان سعودى ویزای توریستی را برای ۴۹ کشور صادر ميكند

عربستان سعودی با اعلام طرح جدیدی درهای این کشوررا به سوی گردشگران خارجی گشود. رياض با اعلام مقررات جدید ویزا برای اتباع ۴۹ کشور ودرخواست از شرکت‌های خارجی برای سرمایهگذاری در گردشگری قصد دارد سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی کشور افزایش دهد.

احمد الخطیب، رییس اداره گردشگری سعودى، قبل ازاعلام رسمی طرح به خبرگزاری رویترز گفت پوشیدن عبایه برای زنان گردشگر خارجی اجبارینیست ولی آنها باید در اماکن عمومی از جمله ساحل پوشش "مناسبی" داشتهباشند.

او تاکید کرد که مصرف الکل ممنوع خواهد ماند وافزود:"ماگردشگران فراوانی را جلب خواهیم کرد که برای لذت بردن از چیزهای دیگری به عربستانسعودی می آیند".

براساس اين طرح درخواست ویزا می تواند از طریق اینترنتانجام شود وهزینه آن ۸۰ دلار خواهد بود. برخلاف قوانین قبلیاکنون زنان می توانند بدون همراه مرد به این کشور سفر کنند. ولی این سفرها اماکنمقدس مثل مکه ومدینه را شامل نمی شود.

هنوز فهرست کشورهایی که اتباع آنها ویزای ترجیحیدریافت می کنند منتشر نشده ولی رییس اداره گردشگری سعودى، احمد الخطیب گفت چین،ژاپن، اروپا وآمریکا از اهداف اصلی جلب توریست هستند.

بخش اعظم خارجیانی که به عربستان سعودی سفر میکنند اعضای خانواده کارگران خارجی ساکن این کشور، تجار وحجاج هستند که برای شرکتدر مراسم حج ویزای مخصوص دریافت می کنند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa