برجسته ترين مخالفان رژيم ایران در اولین سالگرد اعتراضات آبان ماه چه گفتند؟
تعداد کشته‌ها درين اعتراضات دست‌کم يک هزار ونيم نفر بوده است

برجسته ترين مخالفان رژيم ایران در اولین سالگرد اعتراضات آبان ماه چه گفتند؟

در اولین سالگرد اعتراضات آبان ماه در ایران، برجسته ترين شخصيت هاى مخالف رژيم، از قيام مردم ایران اعلام حمايت كرده ومقامات رژيم را مورد انتقاد شديد قرار داده اند.

رضا پهلوى، وليعهد سلطنتى ايران در توييتر گفت: ""آبان ۹۸، روایت همدستی وهمداستانی اصولگرا واصلاح‌طلب است، در تقسیم ثروتهای به-ناحق- غصب‌شده ایرانیان. وقتی که پاسخ اعتراض کارگر بیکارشده با دو سال حقوق عقب‌افتاده، گلوله بود. پاسخ کولبر کُرد وسوختبر بلوچ گلوله بود. پاسخ مطالبه حق انتخاب پوشش، موسیقی واینترنت آزاد، گلوله بود".

پهلوى افزود: "آبان ۹۸ وغریو فریاد "جانم فدای ایران" در هزار هزار کوی وبرزن سرزمین مقدس‌مان، یعنی که ایران هرگز نمی‌میرد وایرانی هرگز تسلیم نمی‌شود. آبان۹۸ وبه زیر کشیدن پرچم حاکمان ایران‌ستیز وبرافراشتن پرچم ملی شیروخورشید ایران، یعنی که ایرانی هرگز در برابر تباهی وتاریکی زانو نمی‌زند".

وى ادامه داد: "خانواده‌های داغدار ومقاوم آبان۹۸، بدانید که شما هرگز در این راه تنها نیستید. ایرانِ جاودانه‌مان تا ابد وامدار عظمت ایثار شما وفرزندان قهرمان‌تان خواهد بود. قهرمانانی که رفتند تا ایران بماند. ایران‌زمین هرگز فرزندان سرافراز خود را از یاد نخواهد برد. یاد وخاطره‌ شان جاوید".

در همين رابطه، مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران در خارج از كشور گفت: "ما در سالگرد قیام نوامبر ۲۰۱۹ گردهم آمده‌ایم تا از مردم شجاع وجوانان شورشی آن تجلیل کنیم. شعله‌های آتش آنها خاموش نخواهد شد تا زمانی که حکومت فاشیسم مذهبی آخوندها به خاکستر تبدیل شود".

رجوی افزود: "امروز، کارشناسان ومقامات خود رژیم یکی پس از دیگری تصدیق می‌کنند که آنها به انتهای خط رسیده‌اند وگزینه دیگری برای آینده ندارند. با این حال، حقیقت بزرگتر این است که ناقوس‌ها برای سرنگونی این رژیم را بصدا در آورده است".

ایران در آبان ماه سال گذشته شاهد اعتراضات سراسری بر ضد افزایش قيمت بنزین بوده است كه معترضان با نيروهاى امنيتى در درگيرى هاى خشن روبرو بودند. سازمان هاى حقوقى اعلام کرده بودند که تعداد کشته‌ها درين اعتراضات دست‌کم يک هزار ونيم نفر بوده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa