دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد
دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد

بر اثر افزایش قیمت بنزین.. قيام مردمى در سراسر ایران

تصميم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه ایرانمبنى بر افزایش قیمت بنزین به سه برابر منجر به قيام مردمى در سراسر كشور شد ايندر حالى است كه سران سه قوه تاكيد كرده اند اين تصميم بطور كامل با وجود اعتراضاتمردم اجرا خواهد شد.

بامداد جمعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایرانطی اطلاعیه ‌ای اعلام کرد که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه ‌بندی بنزین برایتمام وسایل نقلیه بنزین ‌سوز اعمال می ‌شود؛ يعنى افزایش قیمت بنزین به سه برابر.

به گزارش خبرگزارى "ایسنا"، جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوای مجریه، مقننه وقضاییه برگزار شد. درينجلسه اى كه شاهد حضور رئيس جمهور، حسن روحانى، ورئيس مجلس شوراى اسلامى، علىلاريجانى ورئيس قوه قضائيه، ابراهيم رئيسى تاكيد شد كه اين تصميم بطور كامل اجراخواهد شد.

خبرگزارى "فارس" در مورد جزئيات جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی گزارش داد "همه قوا با دولت در اجرای مصوبه مدیریت مصرفسوخت وحمایت از معیشت اقشار کم درآمد، همکاری کامل خواهند کرد هرچند با تشديد خشممردم كشور از اين تصميم وپس لزرهايش بر وضعيت اقتصادى شان.

اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن انتشار اطلاعیه ‌ایاعلام کرد كه مجمع ودبيرش، محسن رضائى، هيچ نقشى در تصميمگيرى افزایش قیمت بنزینايفا نكرد وجملات منتسب به دبیر مجمع در قیمت بنزین کذب است.

به گزارش "فرهیختگان آنلاین"، در اطلاعیه‌ای كه توسط روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد آمده است: "رئیس ودبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایشنرخ بنزین در روزهای اخیر نداشته اند ودر جلسات مجمع نیز هیچ بحثی درباره گران شدنبنزین مطرح نبوده است وهرگونه تصمیم گیری در این باره از اختیارات دولت ومجلس بهشمار می رود".

سخنگوی دولت ایران، علی ربیعی در یادداشتی کهشنبه ۲۵ آبان در روزنامه ایران، ارگانمطبوعاتی دولت منتشر شد افزایش قیمت بنزین را تصميمى بسيار سخت خوانده است، اما ربیعیدر عین حال به اشاره به تصميم افزایش قیمت بنزین اعتراف کرده که دولت با کسریبودجه در حال حاضر روبرو است.

درين راستا، وليعهد رژيم شاهنشاهى ایران، رضا پهلوى، تاكيد كرد كه رژيم ایران هيچ چيزى بجز فقر ورنج به مردمش تقديم نكرد. رضا پهلوى در توئيت گفت: "نظامی که با وعده مجانی کردن آب وبرق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، وفقر ورنج را برای ایرانیان رایگان کرده است.

وى در ادامه توئيتش خطاب به جوانان ومردم ایران گفت:"تنها راه چاره، برانداختن این فرقه تبهکار ضدایرانی (يعنى رژيم جمهورىاسلامى) است. کافیست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم".

اين در حالى است كه نيروهاى امنيتى رژيم جمهورىاسلامى با تمام غلظت با معترضان روبرو كرده اند كه كه درگيري ها تاكنون سه كشتهوچندين زخمى شده از معترضان در شهرهاى گوناگون بر جا گذاشت.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa