به تاریخهای یکم وسوم اردیبهشت ماه سال 99 موکول شده است
به تاریخهای یکم وسوم اردیبهشت ماه سال 99 موکول شده است

بر اثر شیوع کرونا.. اعزام سربازان ایران به مراکز آموزشی لغو شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، تقی مهری، از تغییر در تاریخ اعزام سربازان در اسفند ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

تقی مهری در گفت وگو با خبرگزارى "ایسنا"، اظهارکرد: "براساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح وبه منظور پیشگیری از شیوع ویروس کروناتمامی مشمولان سربازی که می‌ بایست در تاریخ 19 اسفند ماه امسال به دوره آموزشی اعزاممی ‌شدند اعزامشان لغو شده وبه تاریخهای یکم و سوم اردیبهشت ماه سال 99 موکول شده است".

وی با بیان اینکه این مسئله از طریق پیامک به این مشمولان اطلاع داده خواهد شد گفت: "افرادیکه اعزامشان به تعویق افتاده می‌ بایست در هفته پایانی فروردین ماه ویک هفته قبل ازاعزام به دفاتر پلیس +10 مراجعه کرده واز محل مرکز آموزش سربازی خود مطلع شوند".

مهری در مورد اعزام فروردین ماه نیز گفت: "در فروردینماه اعزام سربازی نخواهیم داشت. افرادی که هم دارای برگه اعزام به تاریخ 19 فروردین99 هستند زمان اعزام آنها نیز به تاریخ یکم وسوم اردیبهشت ماه موکل شده است که اینتغییر تاریخ در فروردین ماه به دلیل مصوبه قبلی ستاد کل نیروهای مسلح است".

وی با بیان این که این تصمیم با هدف پیشگیری از شیوع ویروسکرونا اتخاذ شده است خاطر نشان کرد: "امیدوارم که با همراهی مردم و اعتماد میانمردم ودستگاه‌ها از جمله پلیس بتوانیم هر چه سریعتر این ویروس را در کشور شکست دهیم".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa