بندر چابهار
بندر چابهار

حقيقت واگذاری بندر چابهار ایران به روسیه چيست؟

علیم یارمحمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران ونماینده زاهداندر مجلس ایران، در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر خروج هند از بحث سرمایه‌گذاریدر بندر چابهار وواگذاری آن به روسیه، گفت: "موضوع خروج هند از سرمایه‌گذاری دربندر چابهار کذب وشایعه است و قطعاً دو طرف به تعهدات خود در این عرصه عمل خواهند کرد."

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، نماینده زاهدانگفت: "البته ایران از فعالیت اقتصادی روسیه وانتقال کالا از مسیر بندر چابهاراستقبال می‌کند، زیرا این مسئله منافع اقتصادی زیادی برای ما دارد، اما این مسئله بهمعنای جایگزین کردن سرمایه‌گذاران فعلی با سرمایه‌گذاران جدید نیست."

مسئله واگذاری بندر چابهار به روسیه در روزهای اخیر در برخیرسانه‌ها مطرح شده بود. در همین حال روز شنبه روزنامه انگلیسی‌زبان "عرب ویکلی"هم نوشته بود که "گزارش‌های تأییدنشده نشان می‌دهد روسیه طبق قرارداد دوجانبه‌ایکه با ایران دارد، می‌خواهد از بندر بوشهر وبندر چابهار ایران به عنوان پایگاه‌هاینظامی برای کشتی‌های جنگی  زیردریایی‌های هسته‌ایاستفاده کند"

به نوشته این روزنامه "این تجهیزات توسط صدها نیرویویژه حفاظت می‌شوند. اين در حالى كه وزارت دفاع روسیه ۲۶مرداد ۹۵برای نخستین بار اعلام کرد کهجنگنده‌های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از پایگاهنظامی نوژه در همدان استفاده کرده‌اند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa