غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران

تأیید حکم اعدام یک جاسوس آمریکا در ایران

سخنگوی قوه قضائیه ایران، غلامحسین اسماعیلی، امروز سه شنبه از تأیید حکم اعدام امیر رحیم‌پور به اتهام جاسوسی برای آمریکا خبر داد وگفت حکم اعدام او بزودى اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیلی در نشست خبری گفت:"یکی از جواسیس "امیر رحیم‌پور" که جاسوس سیا بود وضمن ارتباط باسازمان جاسوسی از آنها دستمزدهای کلانی را هم به عنوان حق‌الزحمه دریافت".

اسماعیلی افزود: "اين جاسوس تلاش کرده بودبخشی از اطلاعات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در اختیار سرویس آمریکا قرار دهد،اما پس او شناسایی، محاکمه او به اعدام محکوم شد؛ اخیرا دیوان عالی کشور حکم اعداماین جاسوس آمریکایی را تأیید کرده است".

سخنگوی قوه قضائیه ایران در ادامه گفت: "ان‌شاءاللهبه زودی سزای اعمال خود را خواهد دید وحامیان این قبیل افراد مطلع خواهند شد کهجمهوری اسلامی با دشمن به ویژه دشمن خارجی اهل تعارف ومسامحه نیست".

وى اظهار كرد: "اخیراً نیز دو نفر دیگر ازجواسیس سیا که در قالب یک موسسه وبنیاد خیریه فعالیت می ‌کردند، شناسایی ومحاکمه وبهجرم جاسوسی به 10 سال حبس وبه جرم اقدام علیه امنیت به 5 سال حبس محکوم شدند که بهخاطر قطعی نبودن احکام، از بیان اسامی خودداری می‌کنم".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa