تردد دیپلمات‌های ایرانی وخانواده آنها در نیویورک محدود شد
تردد دیپلمات‌های ایرانی وخانواده آنها در نیویورک محدود شد

تردد دیپلمات‌های ایرانی وخانواده آنها در نیویورک محدود شد

دولت آمریکابا ارسال یادداشتی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک،محدودیت‌های تازه‌ای را که برای تردد دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورکوضع کرده، به آنها اطلاع داده است.

پیش از اینمایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تصمیم کشورش برای اعمال این محدودیت ها خبر دادهبود. آقای پومپئو گفته "دیپلماتهای ایالات متحده در ایران حضور ندارند، بنابراین ما هم دلیلی برای اینکه دیپلماتهای ایرانی آزادانه در نیویورک چرخ بزنند نمی بینیم".

خبرگزاری رویترزمی گوید نسخه‌ای از این نامه رسمی را دیده که در آن دولت آمریکا محدودیت تردد دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران و خانواده هایشان را به اطلاع نمایندگی جمهوری اسلامی ایرانرسانده است.

بر اساس ایننامه، دیپلمات های مقیم جمهوری اسلامی ایران و اعضای خانواده هایشان فقط مجاز بهتردد در محدوده دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه یا منزل رسمی نماینده ایرانو ساختمان سازمان ملل متحد هستند که شامل شش خیابان می شود. جز این مسیر، دیپلماتهای ایرانی و اعضای خانواده شان اجازه دارند برای ورود یا خروج از خاک ایالاتمتحده، به فرودگاه جان اف کندی نیویورک هم بروند.

ایالات متحدهآمریکا همین محدودیت ها را از هفته جاری علیه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانبه اجرا گذاشته است. آقای ظریف برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد از چهار روز پیشدر نیویورک به سر می برد.

مایک پومپئووزیر خارجه آمریکا همزمان با شروع این سفر گفته بود که وزیر خارجه ایران تنهااجازه دارد بین دفتر سازمان ملل و نمایندگی ایران در آمریکا و محل اقامت نماینده ایراندر سازمان ملل تردد کنند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa