اعتراض بر سركوب اعتراضات مردمى وساقط كردن هواپيماى اوكراين
اعتراض بر سركوب اعتراضات مردمى وساقط كردن هواپيماى اوكراين

تظاهرات دانشجويان دانشگاه امير كبير در تهران بر عليه رژيم

دانشجوياندانشگاه امير كبير در تهران، امروز يكشنبه بيست وهفتم بهمن ماه بر عليه رژيم ودست داشتنوى در حوادث اخير كشور از جمله سركوب اعتراضات مردمى وساقط كردن هواپيماى اوكرايندست به تظاهرات زده اند.

گزارش ها حاكيست كه تظاهر كنندگان در تهران شعارهاى ضد رژيم واعتراض بر ادامه دادن سياست هاى "نادرست خود سر داده اند از جمله: "ميزان رنج ملت است" و"مردم درگير فقرند اينا فكر راى اند".

دانشجويانمعترض از مقامات رژيم آخوندى خواسته اند كه همه زندانيان سياسى وعقيدتى را آزادشوند از جمله نسرين ستوده ونرگس محمدى وبهاره هدايت كه در بازداشتگاه بدليل اعتراضآنان بر سياست ضد آزادى رژيم به سر ميبرند.

تظاهركنندگانپلاكارد ها را بر دوش گرفتند كه كشته شدن بيش از هزار وپانصد معترض در اعتراضات آبانماه وهم دست داشتن رژيم وسپاه پاسداران در ساقط كردن هواپيماى اوكراين را محكوم كردند.

اعتراضاتمردمى در ایران درين روزها تشديد مى شود واين بر اثر بحران سانحه هواپیمای اوکراینىكه در تهران سقوط كرد وپس ازينكه سپاه پاسداران اعلام كرد كه مسئول سقوط هواپیمای بودهاست.

بامدادچهارشنبه ۱۸دی‌ ماه هواپیمای اوکراین دقایقی بعد از پرواز از فرودگاهامام خمینی در تهران با ۱۷۶سرنشین كه بيشترين آنها ايرانيان بودند سقوط کرد. ایناتفاق تنها ساعاتی بعد از حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراقبود.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa