تظاهرات شهروندان کردنشین ایران علیه حمله نظامی ترکیه به سوریه
تظاهرات شهروندان کردنشین ایران علیه حمله نظامی ترکیه به سوریه

تظاهرات شهروندان کردنشین ایران علیه حمله نظامی ترکیه به سوریه

گزارش‌ها در شبکه های اجتماعی نشان میدهد که روزجمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزارشده است. تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد اکثر این تظاهرات‌هابا آرامش برگزار شده است.

طبق این گزارش ها در تظاهرات اعتراضی در شهرهایسنندج، بانه، پیرانشهر ومریوان شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیهوهمچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شده است.

در همين راستا، گروهی از مردم اربیل، پایتخت اقلیمکردستان عراق، روز شنبه، ۲۰ مهر، در اعتراض به حمله ترکیه بهکردهای شمال سوریه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ترکیه از سه روز پیش عملیاتی برای پاکسازی مناطقمرزی خود با سوریه را آغاز کرده است كه میگوید هدف از این عملیات بیرون راندن نیروهای«تروریست» از مناطق مرزی وهمچنین ایجاد یک منطقه امن در جوار مرز خود با سوریه برایپناهندگان سوری است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نظامیان ترکیههفت دهکده را در اطراف رأس‌العین وتل ابیض تصرف کردند اما تا هنوز شمار تلفات اینعملیات روشن نیست.

با ادامه عملیات ارتش ترکیه فشار آمریکا به اینکشور نیز افزایش یافته است. استیون منوچین، وزیر دارایی آمریکا تهدید کرده است اگرترکیه دست به اقدامات نظامی بیشتری علیه کردها در این منطقه بزند، آمریکا تحریم‌هایسختی علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

اما وزارت امور خارجه ترکیه بلا فاصله به احتمالتحریم آمریکا پاسخ داد واعلام کرد: «تردید نکنید که در برابر تحریم‌های احتمالیآمریکا علیه کشورمان، اقدام متقابل انجام خواهیم داد.»

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa