تقاضای حکم اعدام برای متهمان به جاسوسی در مراکز نظامی ایران
تقاضای حکم اعدام برای متهمان به جاسوسی در مراکز نظامی ایران

تقاضای حکم اعدام برای متهمان به جاسوسی در مراکز نظامی ایران

سخنگوی قوه قضاییه ایران، غلامحسین اسماعیلی، امروز سه شنبه دوم ژوئیه از تقاضای صدور حکم اعدام برای متهمانی خبر داده که "در مراکز نظامی مشغول جاسوسی" بوده ‌اند.

غلامحسین اسماعیلی این متهمان را بخشی از یک"شبکه جاسوسی آمریکا" معرفی کرده وگفت است که آنها در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ خورشیدی شناسایی شده‌اند كه این افراد در نیرویانتظامی، وزارت دفاع و مراکز هسته‌ای کار می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که تحقیقات دربارهدو نفر از متهمان این پرونده که غیر نظامی بودند در دادسرای امنیت به پایان رسیدهو "به دادگاه رفته و حکم حبس طویل‌المدت برای آنها در نظر گرفته شدهاست."

آقای اسماعیلی همچنین افزود پرونده متهمانی که بهگفته او در مراکز نظامی جاسوسی می‌کردند در دادسرای نظامی رسیدگی شده وکیفرخواستآنها صادر شده است.

شايان بتذكر است كه مدیر کل ضد جاسوسی وزارتاطلاعات هم پیشتر گفته بود که "برخی جاسوسان این شبکه جدید" به دستگاهقضایی معرفی شدند وبعضی دیگر در مرحله تحقیقات تکمیلی هستند.

خبرگزاری دولتی ایران "ایرنا" قبلا گفته‌هایمقام ارشد اطلاعاتی را – که نامی از او برده نشده – منتشر کرد که گفته بود"اخیرا با نفود اطلاعاتی وپیدا کردن سرنخ‌هایی در زنجیره‌های اطلاعاتی آمریکابه نفرات جدیدی که آمریکایی‌ها استخدام کردند، رسیدیم وشبکه جدید را نیز مورد ضربهقرار دادیم."

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa