مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با حسن روحانى، رئيس جمهور ایران
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با حسن روحانى، رئيس جمهور ایران

جدال لفظی میان دو روحانی سنى وشيعه درباره منشأ شیوع کرونا در ایران

سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران، مولوی عبدالحمید، درباره شیوع کرونا از قم به دلیل حضور طلاب چینی باعث اعتراض مدیر حوزه‌های علمیه وجدال لفظی میان دو روحانی شد.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۲۵ اسفند ماه در سخنانی که ویدئوی آن با عنوان"ورود وشیوع ویروس کرونا در ایران را آسیب‌شناسی کنیم" منتشر شده، گفتکه "طلاب چینی جامعه المصطفی العالمیه عامل شیوع کرونا در ایران هستند".

استناد سخنان آقای عبدالحمید به گفتگوی محمدحسینبحرینی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با رسانه‌های داخل ایران در اوایل اسفندماه ۹۸ است که اعلام کرده بود آمار مرگ ومیربالای کرونا در ایران به دلیل حضور "۷۰۰ طلبه‌ چینی درقم" است.

اما جامعه المصطفی العالمیه به اظهارات اخیر امامجمعه اهل سنت زاهدان در اطلاعیه روز ۲۶ اسفند واکنش نشانداد. در این اطلاعیه مولوی عبدالحمید متهم شده است که اظهارات بی‌پایه واساس گفتهاست.

به گزارش خبرگزاری دولتى "ایرنا"، در ایناطلاعیه آمده است: "مولوی عبدالحمید به کدام دلیل ادعا کرده‌اند که منشأ شیوعویروس کرونا در ایران، دانش‌پژوهان چینی المصطفی بوده‌اند؟ آیا مدرکی به ‌جز ادعایرسانه‌های معاند در این زمینه وجود دارد؟".

پیشتر، علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشورورئیس جامعه المصطفی العالمیه، درباره سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد واكنشداد وگفته بود: "از المصطفی در دو ماه اخیر دو نفر از چین پذیرش شدند که روالقرنطینه را طی کرده‌اند و قطعا ورود کرونا ربطی به طلاب چینی المصطفی ندارد".

مولوی عبدالحمید در واکنش، دیروز نامه‌ای خطاب بهعلیرضا اعرافی نوشت وتصریح کرد که مدرک سخنانش درباره شیوع ویروس کرونا از ناحیهطلاب چینی جامعه المصطفی، سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده وهدفش از طرح اینسخنان صرفاً "اصلاح وخیرخواهی" ودر نهایت آسیب شناسی منشاء شیوع ویروسبوده است".

با وجود هشدارهای وزارت بهداشت ومسئولان استانقم، دولت هنوز موفق نشده است این شهر را قرنطینه کند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa