جنگ در تخار افغانستان هزاران خانواده را آواره کرد
جنگ در تخار افغانستان هزاران خانواده را آواره کرد

جنگ در تخار افغانستان هزاران خانواده را آواره کرد

مقام‌های ولایت تخار در شمال افغانستان می‌گویند که از چند روز به اینسو، هزاران خانواده به علت جنگ و ناامنی در چند ولسوالی این ولایت آواره شده‌اند.

رئیس مهاجرین ولایت تخار، محمد یاسین لبیب، امروزسه‌شنبه، ۲۸ جخرداد به بی‌بی‌سی فارسى گفت که بیشاز سه هزار خانواده از سه ولسوالی به مرکز این ولایت پناه آورده‌ اند وافزود که هماکنون جنگ در ولسوالی‌های نمک‌آب، اشکمش وبهارک ولایت تخار به شدت جریان داردوصدها خانواده به ساحات امن وبه مرکز شهر تالقان پناه برده ‌اند.

به گفته آقای لبیب جنگ از یک هفته به اینسو درولسوالی اشکمش و از دو روز به اینسو در ولسوالی‌های بهارک و نمک‌آب جریان دارد.

رئیس مهاجرین ولایت تخار می‌گوید که تیم‌های بررسیبه این ساحات اعزام شده‌اند وتا عصر امروز به این خانواده‌ها رسیدگی صورت خواهدگرفت. وبه گفته آقای لبیب ممکن استآمار این بیجا‌شدگان افزایش یابد.

سه ماه قبل نیز حدود سه هزار خانواده از ولسوالیدشت قلعه ولایت تخار به دلیل جنگ و ناامنی آواره شده بودند. آن زمان درگیری‌ها دراین ولسوالی سبب تخریب خانه‌ها شد و اهالی مجبور به فرار به مناطق امن شدند.

تخار در شمال افغانستان ولایتی هم‌مرز با تاجیکستان است و گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان در آن فعال هستند.

جنگ سالانه شمار زیادی از مردم افغانستان را مجبور به ترک خانه‌های‌شان می‌کند. این آمار سالانه رو به رشد است و شمار آنها به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa