اهداف هکرها در اروپا، عمدتا سیاست‌مداران، مقامات دولتی، مشاغل دانشمندان ومحققان بوده‌اند
اهداف هکرها در اروپا، عمدتا سیاست‌مداران، مقامات دولتی، مشاغل دانشمندان ومحققان بوده‌اند

حملات سایبری روسیه به کامپیوترهاى هکرهای ایران

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۹ مهر با انتشار گزارشی از لندن خبر از استفادههکرهای روس از امکانات هکرهای ایران به عنوان پوشش حملات سایبری خود داده است.روشن نیست که آیا هکرهای روس با اطلاع کامل هکرهای ایران از این امکانات استفادهکرده‌اند، یا به طور مستقل اقدام به این حملات سایبری نموده‌اند.

مسئولان بریتانیا وآمریکا خبر این حملات سایبریرا تایید کرده‌اند. گفته می‌شود که هکرهای روس با بهره‌گرفتن از امکانات جمهوریاسلامی به مراکز دولتی وموسسات صنعتی دست‌کم ۲۰ کشور جهان حمله کرده‌ اند. اکنون مشخص شده است که حملات سایبری صورت گرفتهاز سوی مراکز هکری ایران عملا توسط هکرهای روس صورت گرفته است.

این گروه از هکرهای روس که "تورلا" نامدارد، در حوزه جاسوسی سایبری فعالیت می‌کند. مسئولان کشورهای چک واستونی این گروهرا متهم به جاسوسی کرده واعلام کرده‌اند که این گروه تحت فرماندهی سرویس امنیتفدرال روسیه (FSB) فعالیت می‌ کند.

خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش خود نوشته است کهاین گروه با بهره گرفتن از کامپیوترها ودیگر ابزارهای هکرهای ایران به مدت ۱۸ ماه به فعالیت‌های مخرب در ۲۰ کشور پرداخته است.

خبر فعالیت هکرهای گروه "تورلا" وهمکاریآن‌ها با هکرهای ایران توسط مقامات امنیتی بریتانیا رسانه‌ای شده است. گفته می‌شودکه دامنه فعالیت این گروه از هکرهای مشترک روسیه وایران عمدتا متوجه کشورهای خاورمیانهبوده، اما شماری از سازمان‌های بریتانیایی نیز هدف حملات سایبری آن‌ها بوده ‌اند.

سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی، ایران وروسیهرا به موازات دو کشور چین وکره ‌شمالی در عرصه فعالیت‌های جاسوسی وحملات سایبری درشمار خطرناکترین کشورها ارزیابی کرده ‌اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa