حمله طالبان به موسسه خارجی در کابل ۵ کشته و ۲۴ زخمی به جا گذاشت
حمله طالبان به موسسه خارجی در کابل ۵ کشته و ۲۴ زخمی به جا گذاشت

حمله طالبان به موسسه خارجی در کابل ۵ کشته و ۲۴ زخمی به جا گذاشت

وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که حمله مهاجمانمسلح گروه تروريستي طالبان به دفتر موسسه بین‌المللی (کونتر پارت) در پايتخت کابلبا کشته شدن آخرین مهاجم به پایان رسیده است كه اين حمله ۵ کشته و ۲۴ زخمی به جا گذاشت.

در خبرنامه این وزارت آمده که دراین حمله ۴ غیرنظامی از جمله یک زن و یک پلیس کشته شدند و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند. وبه گفته این وزارت دراین حمله پنج مهاجم دخیل بودندکه حمله با انفجار مهاجم اولی آغاز شد و سپس دو مهاجم دیگر وارد ساختمان این موسسهشدند و با نیروهای امنیتی ساعت‌ها درگیر بودند.

بیمارستان ایمرجنسی برای قربانیان جنگ در صفحهرسمی توییتر خود نوشته که تاکنون ۱۵زخمی به این مرکزمنتقل شده‌اند. در حالي كه سخنگوی وزارت کشور افغانستان، نصرت رحیمی، با نشرخبرنامه نوشت که حمله امروز با کشته شدن هم مهاجمان به پایان رسید و فرد دوم کهمقاومت می‌کرد هم کشته شد.

امروز ابتدا انفجار قدرتمندی شهر کابل را تکانداد و در پی آن در منطقه شهرنو ستونی از دود از محل انفجار بلند شده بود. وانفجارحوالی ساعت ۱۱:۴۰ قبل از ظهر مقابل دفتر موسسه بین‌المللی(کونتر پارت) بوقوع پیوست که در عقب دادستانی کل در حوزه دهم امنیتی پلیس قراردارد.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در جریان عملیاتنیروهای امنیتی، ۹۲ کارمند این موسسه نجات داده شدند كهبلافاصله پس از انفجار و آغاز درگیری نیروهای ویژه پلیس مسیرهای منتهی به اینمنطقه را بستند و مهاجمین را محاصره کردند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa