محمد خاتمی، رییس‌جمهور پيشين ایران
محمد خاتمی، رییس‌جمهور پيشين ایران

خاتمی درباره “خشونت متقابل” معترضان وحکومت هشدار داد

محمد خاتمی، رییس‌جمهور سابق ایران درباره "میل جامعه به خشونت برای رهایی از ناامیدی وهمچنین تولید سیکل خشونت متقابل مردم وحکومت" هشدار داد.

به گزارش "راديو فردا"، محمد خاتمی در یک سخنرانی اینترنتی گفت که ممکن است جامعه برای "ابراز نارضایتی ورهایی از ناامیدی میل به خشونت پیدا کند وطبعا ممکن است حکومت به خشونت متقابل متوسل شود ویک سیکل ایجاد شود".

خاتمی تاکید کرد که "این سیکل باعث می‌شود که نفرت وخشونت از هر دو طرف زیادتر شود ومشکل بسیاری به وجود بیاید".

سخنان رییس‌جمهور سابق ایران درباره "خشونت متقابل" معترضان وحکومت در حالی بیان شده که اکثر تجمع‌های اعتراضی در سال‌های گذشته با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شده است.

یکی از خونین‌ترین این اعتراضات اواخر آبان ماه گذشته رخ داد که آمار قربانیان هنوز محل سئوال است. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ۱۵۰۰ نفر از معترضان آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

پس از این اعتراض‌ها، عبدالکریم سروش، متفکر وپژوهشگر دینی، در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان وحتی دست بردن گروهی از مردم به "اسلحه" در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان هشدار داده بود.

تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب دلیل به خشونت کشیده شدن اعتراضات را "نبود آزادی فعالیت مدنی" در جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

اعتراض‌های سال ۹۶ و۹۸ اگر چه با موضوعات اقتصادی آغاز شد اما شعارهای اصلی معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، على خامنه اى حکومت ایران وروحانیون بود.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa