بیانیه‌ای این سازمان حقوق بشری در سومین سالگرد اعتراضات دی ماه ۹۶ صادر شد
بیانیه‌ای این سازمان حقوق بشری در سومین سالگرد اعتراضات دی ماه ۹۶ صادر شد

دادخواست به سازمان ملل درباره کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر ایران

جمعی از فعالان حقوق بشر، وکلا واستادان دانشگاه با تهیه وامضای دادخواستی، از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند "تحقیقات ویژه‌ای" را درباره وضعیت معترضان دستگیرشده وکشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران آغاز کند.

به گزارش دويچه وله فارسى، امضاکنندگان این"دادخواست"از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم میشل باشله، خواستندکه هر چه زودتر یک گروه ویژه تحقیقاتی تشکیل شود تا ضمن سفر به ایران، موارد"نقض حقوق بشر" در برخورد با اعتراضات سراسری اخیر مردم ایران را بررسیکند.

امضاکنندگان این دادخواست همچنین به سرکوبمعترضان توسط نیروهای امنیتی اشاره کرده ونوشتند: "از ۱۵ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، نیروهای امنیتی، معترضان در شهرهای کوچک وبزرگ سراسر کشور را با پرتابکپسول‌های گاز اشک‌آور وشلیک مستقیم گلوله‌های نظامی سرکوب کرده‌ اند".

مقام‌های قضایی ایران بعد از بازتاب رسانه‌ایاعتراض‌های اخیر در كشور، ابتدا از اعلام رسمی تعداد دستگیرشدگان خودداری کردند ولیبه تدریج آمارهایی را انتشار دادند. استاندار تهران اعلام کرده است که تنها در ایناستان بیش از ۲۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیربازداشت‌ شده‌ اند.

آمار رسمی تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر نیزهمچنان در‌ هاله‌ای از ابهام است. کانال تلگرام وبسایت مخالف "کلمه" بااستناد به اظهارات "یک منبع آگاه"، شمار ثبت‌شده قربانیان اعتراض‌های اخیرایران را ۳۶۶ نفر اعلام کرده است.

در همين راستا، سازمان عفو بین‌الملل نیز روز دوشنبه، ۱۱ آذر، شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ایران را ۲۰۸ نفر اعلام کرده است. اما مسئولان قوه قضائیه، بی‌آنکه آمار رسمی تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را اعلام کنند، رسانه‌های خارجی را متهم به "آمارسازی" و"فضاسازی" می ‌کنند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa