دادستان اصفهان دوچرخه‌سواری زنان را "فعل حرام" و قابل پیگرد اعلام کرد
دادستان اصفهان دوچرخه‌سواری زنان را "فعل حرام" و قابل پیگرد اعلام کرد

دادستان اصفهان دوچرخه‌سواری زنان را “فعل حرام” و قابل پیگرد اعلام کرد

دادستان اصفهان روز سه‌شنبه دوچرخه‌سواری زنان درفضای عمومی را "فعل حرام" توصیف کرده و آن رامستوجب "برخورد با قانون مجازات اسلامی" دانست.

خبرگزاری رسمی ايران (ایرنا) به نقل از علیاصفهانی نوشت: "بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواریبانوان در فضای عمومی فعل حرام است."

به گفته این مقام قضایی، "به نیروی انتظامیاعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلیمحترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورتدوچرخه فرد را توقیف کنند."

او هشدار داد: "اگر این اقدام برای بار دومو سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود."

علی اصفهانی در ادامه گفت که خود در این زمینه "راهکاری"به شهرداری و نیروی انتظامی داده تا "دوچرخه‌ای با پوشش مناسب برای بانوانطراحی" کنند. او توضیحبیشتری در این باره نداد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa