دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا

دونالد ترامپ: برای دیدار با ظریف خیلی زود است

یک روز بعد از سفر غیرمنتظره محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به محل برگزاری نشست گروه هفت در فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت "خیلی زود است" که او با آقای ظریف دیدار کند.

آقاى ترامپ بار دیگر تاکید کرده است که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست بلکه خواهان ایرانی "قدرتمند" است. ترامپ که در این نشست حضور دارد امروز گفت که با مذاکره آقای مکرون با وزیر امور خارجه ایران موافق بوده است.

آقای ظریف روز یکشنبه سوم شهریور در سفری غیرمنتظرهبه محل برگزاری نشست گروه هفت در فرانسه رفت وبا رئیس جمهور ووزیر امور خارجه اینکشور در حاشیه اجلاس دیدار کرد.

اما در ایران علی ربیعی، سخنگوی دولت، گفته است که سفر آقای ظریف که به درخواست فرانسه صورت گرفته "مخفیانه نبوده وآمریکایی‌ها نیز مطلع بوده ‌اند" وافزود كه "ما از این حسن نیت استقبال می‌کنیم اما نقشی در این گفت‌وگوها نداریم."

در عين حال، امانوئل مكرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت كه كشورش تلاش ميكند ايران را بدست آوردن تسليحات هسته اى ممنوع كند كه اين اظهارات آمده پس از ديدار او با رئیس جمهوری آمريكا، دونالد ترامپ، در حاشيه اجلاس سران گروه هفت كه فرانسه آن را ميزباني ميكند.

امانوئل مكرون همچنین اعلام کرد که پیش از این بهایران پیشنهادهایی مبنی بر کاهش تحریمها یا جبران خسارت های ناشی از تحریم ارائهکرده است. وبه گفته رئیس جمهوری فرانسه ایران در مقابل باید ضمن پایبندی به توافقبرجام با مذاکره در مورد سایر موضوعات موافقت کند.

فرانسه طی ماه های گذشته همزمان با افزایش تنش هادر منطقه خلیج تلاش هایی را برای میانجیگری بین ایران وآمریکا انجام داده است كه ماکرونبه دفعات با حسن روحانی، همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa