جمعى از فرماندهان رژيم از جمله رهبر، خامنه اى ورئيس جمهور، حسن روحانى
جمعى از فرماندهان رژيم از جمله رهبر، خامنه اى ورئيس جمهور، حسن روحانى

ديدگاه: اينگونه رژيم ایران از بحران کرونا سوء استفاده مى كند

مجید محمدی، استادجامعه شناسى، در ديدگاه خود منتشر شده در سايت روزنامه "كيهان.لندن" مىبيند كه رژيم ایران از بحران شیوع ویروس کرونا سوء استفاده مى كند وبا موج تبلیغاتیاش بر عليه جامعه جهانى وآمریکا تا تحریم‌ها از تهران برداشته شود.

محمدی گفت:"با اطمینان می‌ توان گفت که اعطای هرگونه فرصت مالی به جمهوری اسلامی در اینزمان اتلاف منابع بین‌المللی ونیز زیر قرض بردن بی‌جهت مردم ایران است چون اینمنابع برای جنگ‌های منطقه‌ای وفساد واتلاف مصرف خواهد شد ونه سلامت ایرانیان".

محمدی مىبيند كه "جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران ویروس کرونا در داخل کشور به گونه‌ایعمل کرده است که گویی این بیماری یک بیماری عادی است اما برای دنیای بیرونی آن رابه صورت اپیدمی وبحران معرفی می کند".

اين استادجامعه شناسى در ادامه اشاره كرد كه "در سخت‌ترین دوران برای مردم ایران اولویتحکومت کمک به آنها نیست بلکه سرکوب آنهاست. هر کس که در دوره‌ی شیوع ویروس کرونااز حاکمان وحکومت انتقاد کرده احضار وبازداشت شده وتحت تعقیب قرار گرفته است".

وى مى بيندكه رژيم ایران "تلاش دارد افکار عمومی را از ناکارآمدی خود منحرف سازد. حاکمانجمهوری اسلامی با استفاده از شرایط احساسی موجود تلاش دارند وقت بیشتری برای بقاخریده وکمبود منابع ارزی برای تاراج، جاه ‌طلبی وتمامیت‌خواهی خود را تامین کنند".

وى تاكيد كردكه رژيم آخوندها با "شلیک موشک به پایگاه‌های آمریکا در عراق در کنار مهمل‌پراکنیدر باب تولید وتوزیع ویروس کرونا در ایالات متحده وطرح حملات جن‌ها به ایران متوجهبه انحراف افکار عمومی از عدم شایستگی حکومت در مواجهه با شیوع ویروس است".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa