اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان
اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان

رئيس جمهوري افغانستان: آنان كه در پي تضعيف قانون اساسي ‌اند، نزديك به فكر كودتاچيان هستند

رئيس جمهوري افغانستان ، محمد اشرف غني، در مراسم افتتاح پارلمان بار ديگر به اهميت صلح در اين کشور اشاره كرد وتاكيد كرد كه به طرح صلح حكومت متعهد و پایبند هستند.

به گزارش بي بي سي فارسي، غني تاكيد كرد كه نظام جمهوريت در اين كشور ادامه خواهد داشت وگسست وآغاز از صفر برای ملت این کشور سرخمي است وگفت: "ما به دشمن سرخم نميكنیم و ذلت را نمي پذيريم."

او همچنین افزود: "آنهايي كه با پخش ابهاموشك و بدگماني در پي تضعيف وثيقه ملي يعني قانون اساسي هستند، نزديك به فكر كودتاچيانهستند اما با رفتار نرم. آنها نميدانند كودتا چه قيمت بزرگي را به ملت به بارآورده ومن از اين تریبون به آنها می‌گویم عصر کودتا پایان یافته است."

آقای غني همچنين در سخنراني امروزش تاكيد كرد كهاو تا برگزاري انتخابات شفاف و سراسري در کشور افغانستان، رئيس جمهوري است.

گروه تروريستي طالبان كه حكومت افغانستان بارهاخواهان مذاكرات مستقيم با آنها شده، تاكنون چندين بار گفته‌ قانون اساسي اين كشوررا قبول ندارد. شماري از مخالفان سياسي آقاي غني نيز بارها خواهان تعديل و تغييردر قانون اساسي شده ‌اند.

بر اساس قانون اساسي در صورتي كه انتخابات رياستجمهوري افغانستان در زمان تعيين شده آن برگزار ‌ميشد، دوره رياست جمهوري آقاي غنيدر اول ماه جوزا/خرداد به پايان ميرسید اما چند روز پيش دادگاه عالي اين كشوراعلام كرد كه دوره رياست جمهوري آقاي غني تا برگزاري انتخابات ادامه خواهد داشت.

لازم بتذكر است كه دور هفدهم پارلمان افغانستانبا حدود چهار سال تاخير از تاريخي كه قانون اساسي اين كشور پيش بيني كرده، امروزجمعه ششم ثور/ارديبهشت افتتاح ‌شد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa