رئیس سازمان اطلاعات مرکزي آمريكا
رئیس سازمان اطلاعات مرکزي آمريكا

رئیس سي ‌آي ‌اي تاكيد كرد: تمرکزمان بر ایران وروسيه افزايش يافته است

رئیس سازمان اطلاعات مرکزي آمريكا "سي ‌آي ‌اي"، جينا هسپل، تاكيد كرد كه اين سازمان، منابع بيشتري را نسبت به گذشته به ایران وروسيه اختصاص داده است، وگفت كه تمركز بر اين دو كشور از زمان حملات يازدهم سپتامبر افزايش يافته است.

خانم هسپل که روز پنج‌شنبه در يك سخنراني در دانشگاه آبرن گفت: "تغييرات درباره ميزان توجه به کشورهايي چون ایران وروسیه را بخشي از تلاش‌ها براي "بهبود توانايي‌هاي سي ‌آي ‌اي در مقابل چالش‌هايي که با آن روبه‌روست" توصيف کرد.

رئیس سي ‌آي ‌اي در تشريح این فعالیت‌ها افزود:"اول از همه اينکه ما زمان، پول و خلاقيت بيشتری را صرف تعدادي از سخت‌تريندشمنانمان کرده‌ایم."

وي سپس به نام کشورهاي ایران وروسيه اشاره کرد وگفت كه در استراتژي ‌هاي سي ‌آي ‌اي، براي ساليان دراز به دليل حملات يازدهم سپتامبر به اين دو کشور کمتر توجه شده است.

خانم هسپل تاکيد کرد که از نظر او، تمرکز سي آي ‌ايدر دو دهه اخير بر گروه‌هايي مانند: القاعده وداعش، استراتژي درستي بوده، اما زمانآن رسيده که منابع اين سازمان خرج "کشورهاي رقيب" شود.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa