ربودن رهبران از "المؤتمر" ودادگاه غير منصفانه براي ۶۵ زن توسط شبه نظاميان حوثي
ربودن رهبران از "المؤتمر" ودادگاه غير منصفانه براي ۶۵ زن توسط شبه نظاميان حوثي

ربودن رهبران از “المؤتمر” ودادگاه غير منصفانه براي ۶۵ زن توسط شبه نظاميان حوثي

شبه نظاميان حوثي (پشتيباني شده از ايران) دست به ربودن وبازداشتن شخصيت ها ورهبران از حزب المؤتمر الشعبي العام (كنفرانس مردمي عمومي) در پايتخت يمن صنعا زده اند "چه مردان وچه زنان" وهم شروع به برگزاري دادگاه هاي غير منصفانه براي زنان يمني كه آنها را از گذشته بازداشت ميكنند، كردند.


شبه نظاميان حوثي دست به بازداشتن وربودن چندي از رهبران حزبي زدند از جمله آنها طارق المجاهد كه معاون وزارت امور قانوني كار ميكرد واو را به جاي نامعلوم بردند.


به گزارش "العربيه"، بعضي از عاملان حوثي در عمليات ربودن زنان بودند كه با خودروهاي مسلح برخوردار بودند وهم دست به ربودن رهبران ديگر از حزب المؤتمر زدند وآنها را به جاي نامعلوم بردند.


وبر اساس گزارش "سكاي نيوز" به نقل از منابع آگاه، شبه نظاميان حوثي شروع به برگزاري دادگاه هاي غير منصفانه عليه ۶۵ زن يمني كردند كه آنها از بازداشت شدگان در بازداشتگاه هاي حوثيان در صنعا هستند.


در عين حال، سخنگوي ائتلاف عربي در يمن، سرهنگ تركي المالكي، ديروز دوشنبه بيست ونهم آوريل تأكيد كرد كه شبه نظاميان حوثي تلاش كردند شوراي نمايندگان (پارلمان) را از طريق پهپادها مورد هدف قرار دهند اما نيروهاي ائتلاف عربي همه آن پهپاد را سرنگوني كردند.


المالكي در يك كنفرانس مطبوعاتي در پايتخت سعودي رياض افزود: "ما هدف قرار دادن پهپادهاي شبه نظاميان حوثي در صنعا ادامه مي دهيم اما حوثيان تخليه يك نفتكش خنثى را سازي كردند"، ودر مورد خطر نشت نفتي در درياي سرخ هشدار داد.


المالكي با اشاره به تلاش هاي ائتلاف عربي براي بازگرداندن مردم يمني آواره شدگان بر اثر زد وخورد شبه نظاميان حوثي گفت كه مردم دهات استان صعده وهم صد خانواده در وادي ابو جباره را به دهات آنها بازگرداندند پس از مهاجرت اجباري آنها از خانه ها ومزرعه هاي خود.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa