رضا پهلوی خواستار اتحاد معترضان در ایران شد
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران

رضا پهلوی خواستار اتحاد معترضان در ایران شد

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خواستار اتحاد معترضان در ایران شد وگفت که اعتراضات واعتصابات فزاینده مردم ایران در این روزها برای دستیابی به ابتدایی‌ترین نیازها وحقوق‌، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی‌ بی‌سابقه‌ای در نافرمانی مدنی است.

پهلوی در پیامی که همراه با تصاویر اعتصاب کارگران واعتراضات کشاورزان، بازنشستگان ودیگر طیف‌های مردم منتشر کرد، گفت: "هم‌میهنانم، اعتراضات واعتصابات فزاینده شما در این روزها برای دستیابی به ابتدایی‌ترین نیازها وحقوق‌تان، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی‌ بی‌سابقه‌ای است که در نافرمانی مدنی بزرگ روز ۲۸ خرداد از خود نشان دادید".

در بخشی از این پیام شاهزاده رضا پهلوی گفت: "این همبستگی ملی را امروز ما در اعتصاب شجاعانه کارگران پالایشگاه‌ها ونیروگاه‌ها می‌بینیم، در اعتراضات مستمر کشاورزان و دامداران وبازنشستگان، ودر تجمعات اعتراضی وفریادهای شبانه مردمی که می‌خواهند شهروند باشند، نه برده و رعیت خامنه‌ای وبه درستی علیه او ورژیم بی‌کفایتش شعار می‌دهند".

او افزود که هدف روشن وراه پیش رو روشن‌تر است، اعتصاب، اعتراض، بایکوت وعدم همکاری با جمهوری اسلامی. در این مسیر ما با یکدیگر مهربانیم ومتحد، وآغوش‌مان به روی کسانی که جبهه دشمنان ملت را ترک می‌کنند وبه ملت می‌پیوندند گشوده است.

پهلوی با تاکید براینکه "در جبهه ایران، برخلاف جبهه جمهوری اسلامی، همه ملت ایران با هر دین ومذهب وباور واز هر زبان وقومی جای دارند"، گفت: "ما برای بازپس‌گیری کشورمان از ضحاکیان باید صفوف خود را مستحکم‌تر، نظم وانضباط در میدان مبارزه را بیشتر، فریاد خود را رساتر واراده خود را قوی‌تر کنیم".

او همچنین گفت که باید در مقابل تفرقه‌انگیزان هوشیار باشیم وایران متحد را نه فقط در کلام وزبان بلکه در عمل به نمایش بگذاریم واین اتحاد وهمبستگی رمز پیروزی جنبش بزرگ وبر حق ماست.

پهلوی افزود که "من با تکیه بر تمدن کهن وبزرگ‌مان وبا ایمان به آینده‌ای بهتر وروشن برای هر ایرانی تا پیروزی نهایی بر رژیم غاصب وبازگشت عظمت ایران همراه شما هستم وخواهم بود وباور دارم که به‌زودی جهان صحنه فروریختن قلعه ستم جمهوری اسلامی را خواهد دید".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa