شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران

رضا پهلوی خواستار پایان مذاکره غرب با رژيم جمهوری اسلامی شد

ولیعهد سابق ایران، شاهزاده رضا پهلوی خواستار پایان یافتن مذاکره با جمهوری اسلامی وحمایت جهانی از مردم ایران شد واعتقاد دارد كه حکومت جمهوری اسلامی در معرض فروپاشی کامل قرار دارد.

ولیعهد سابقایران در جریان سخنرانی دیروز چهارشنبه خود (۲۵ دی) در مؤسسه"هادسون" در واشنگتن  خواستار پایانیافتن مذاکره کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ومذاکره آنها با مردم ایران شد.

پهلوی مذاکرهغرب با جمهوری اسلامی ونیز تلاش آمریکا برای مذاکره بدون پیش‌شرط با این حکومت راغیرقابل قبول خواند، زیرا از نظر او رژیم ایران رفتار خود را تغییر نخواهد داد.

پهلوی همچنیناز کشورهای غربی خواست تا جلوی "کشته شدن مردم ایران" را بگیرند. اوافزود، انتظار مردم ایران این است که به نام مذاکره تنها گذاشته نشوند.

وى همچنین بابیان اینکه جمهوری اسلامی تنها به خاطر فشارهای جهانی به سرنگون کردن هواپیمایاوکراینی اقرار کرده است، خواستار تداوم تداوم چنین حمایت‌هایی از سوی کشورهایخارجی شد.

رئیس جمهوریآمریکا، دونالد ترامپ، قبلا اعلام کرده که آماده مذاکره بدون پیش شرط با حکومت ایراناست. اما دولت جمهوری اسلامی ضمن رد این خواست، می ‌گوید حاضر به مذاکره تحت فشارنیست.

مقام‌های ایرانبه مدت سه روز مصرانه علت سقوط هواپیما را "نقص فنی" اعلام کرده ولىبالاخره پس از سه روز سپاه پاسداران مسئولیت شلیک "غیر عمد" به این هواپیمارا برعهده گرفت. اما پنهانکاری در مورد علت اصلی این حادثه با اعتراض‌های وسیعی درایران مواجه شده است.

علاوه برتجمع‌های اعتراضی چند روز اخیر در چندین شهر ایران که سرنگون شدن هواپیمای اوکراینیجرقه شکل‌گیری آن شد، آبان ‌ماه گذشته نیز سراسر ایران شاهد اعتراضات وسیع مردمیبود. در هر دوی این اعتراضات شعارهای مردم رأس قدرت و مجموعه نظام را هدف قرارداد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa