فرمانده سابق نيروى قدس سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی
فرمانده سابق نيروى قدس سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی

روایتی از جزئيات آخرین جلسه “قاسم سلیمانی” در سوریه

به گزارش "جام جم آنلاین"، یکی از اعضاى لشکر "فاطمیون" روایتی از آخرین ساعات زندگی فرمانده سابق نيروى قدس سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی بیان کرده كه سلیمانی در آخرین سفر خود به سوریه بوده است.

به گفته عضو فاطمیون: "قاسم سلیمانی در ساعت۷ صبح وارد دمشق شد سپس به مکان یک جلسه رسید. مثلهمه جلسات تمامی مسئولین گروه‌های مقاومت در سوریه حاضرند.

سليمانى به حاضران گفت: "همه بنویسن، هرچی می‌گم رو بنویسین! عضو فاطمیون توضيح داد: "همیشه نکات را می‌ نوشتیم ولی اینبارحاجی تاکید بر نوشتن کل مطالب داشت كه اين بار منشور از برنامه تک‌تک گروه‌هایمقاومت در پنج‌ سال بعد واز شیوه تعامل با یکدیگر كه این جلسه حجم مطالب غير عادى داشت".

به گفته عضو فاطمیون: "در ساعت ۳ عصر جلسه پایان يافته است كه حدود هفت ساعت طول كشيد وما مثل همه جلساتدورش را گرفتیم وصحبت‌کنان تا درب خروج همراهیش کردیم. وبر قرار مى شد حاج ‌قاسمعازم بیروت شد تا سید حسن ‌نصرالله را ببیند".

وى ادامه داد: "ساعت حدود ۹ شب حاج قاسم از بیروت به دمشق برگشته شخص همراهش میگفت که وى فقط ساعتی باحسن نصر الله دیدار کرد واعلام کرد امشب عازم عراق است".

شايان بتذكر است كه قاسم سليمانى پس ازينكه بهپايتخت عراق بغداد رسيده است تا با مقامات گروه شبه نظامى عراقى الحشد الشعبيديدار كند. وى بلافاصله خارج از محوطه فرودگاه بين الملل بغداد مورد هدف قرار گرفتوكشته شد.

فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران، قاسم سليمانىبهمراه جانشين فرمانده گروه شبه نظامى عراقى الحشد الشعبي، ابو مهدى المهندس وچندنظامى ديگر در حمله هوايى آمريكايى جمعه گذشته در نزديكى فرودگاه بين الملل بغدادكشته شده اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa