حسن روحانی، رئیس جمهور ایران
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران

روحانی وضعيت كنونى ایران را سخت ‌ترین روزها از چهل سال خواند

رییس جمهور ایران، حسن روحانی، با تاکید بر شرایط غیرعادی، سخت وپیچیده کنونی این کشور، گفت: از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون سخت‌ترین سال‌ها، این روزها وماه‌های اخیر بوده زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون برای فروش نفت وحرکت یک کشتی نفت‌کش اینگونه مشکل نداشتیم".

روحانی، روز سه‌شنبه ۲۱ آبان، در نشست شورای اداری استان کرمان، درباره هزینه‌ راه‌اندازی دوبارهچاه‌های نفت پس از وقفه در استخراج از آنها، گفت: "کسانی که به بودجه وبهاقتصاد کشور آشنا نیستند، می‌ گویند نفت را می توان بعد به فروش رساند اما منابعبزرگ خدادادی برای استفاده است ودر بستن وقفل کردن هنر نیست".

روحانی با تاکید بر این که وقتی نفت استخراج نمی‌شود، دوباره به روی مدار آوردن چاه‌ها سخت است، ادامه داد: "در سال ۹۴،  ۸۰۰ میلیون دلار خرج کردیم تا چاه‌ها را روی خط بیاوریم".

در حالی که پس از لغو معافیت از تحریم‌های آمریکابرای کشورهای عمده خریدار نفت ایران، فروش نفت این کشور شدیدا افت کرده، روحانیگفت: "وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌ شود چگونه باید کشور را ادارهکنیم".

روحانی با اشاره به فرارهای مالیاتی واینکه بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌ کنیم برای سال آینده۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: "سالانه برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از کجا باید بیاوریم؟"

روحانی همچنین با تاکید بر این که درآمدی که می‌ تواندکشور را اداره کند، پول نفت است، درباره درآمدهای نفتی ایران گفت: "اگر امروزدر شرایط عادی بودیم، در هر سال به طور متوسط ۶۰ میلیارد دلار نفت می ‌فروختیم واگر هر دلار را ۱۰ هزار تومان محاسبه کنیم، مبلغی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa