روحانی: کاهش تعهدات به برجام حداقل اقدام ماست
روحانی: کاهش تعهدات به برجام حداقل اقدام ماست

روحانی: کاهش تعهدات به برجام حداقل اقدام ماست

رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی، بار دیگر کشورهایاروپایی متعهد به برجام را مورد انتقاد قرار داد و گفت آن‌ها به "روح برجام"آسیب رسانده ‌اند. همزمان كه رئیس بانک مرکزی ایران نیز گفته است از زمان کاهشتعهدات ایران به برجام پیشرفتی در حفظ آن رخ نداده است.

حسن روحانی چهارشنبه ۲۹ خرداد در جلسه هیئت دولت درباره اقدام ایران در کاهش تعهدات خود به برجامگفت: "کاری که ما انجام می‌دهیم علی‌رغم این‌که برخی از کشورها تبلیغات ناصحیحمی‌کنند، حداقل اقدام ایران است".

روحانى افزود: "طرف مقابل نه تنها تعهداتشرا انجام نداده بلکه آن را کاهش داده و روح اصلی برجام را که گشایش بخش اقتصادی وتجارت وروابط اقتصادی مناسب ایران با جهان است، زیر علامت سئوال قرار داده است.(…) روح برجام از طرف آن‌ها و برخی متعهدان مقابل ما متأسفانه صدمه دیده است."

رئیس جمهوری ایران ادامه داد: "هیچ‌کس نمی‌تواندبه ایران اعتراض کند ویا ما را مورد سرزنش قرار دهد. ما طبق قانون و در چارچوبمقررات عمل می‌کنیم".

در همین حال، رئیس بانک مرکزی ایران، عبدالناصرهمتی، نیز روز چهارشنبه گفت كه ایران "آمادگی کافی" برای آغاز فعالیتسازوکار مالی ایران واروپا، موسوم به اینستکس را دارد ونهاد منتناظر آن "ساتما"را هم تشکیل داده است.

همتى افزود: "بارها اعلام کرده‌ایم که اگر اتحادیهاروپا تمایل دارد این سامانه کار کند یا باید نفت ایران را خریداری کند یا این‌کهباید خط اعتباری برقراری شود، اینستکس که "خشک خالی" نمی‌تواند کار کند".

رئیس بانک مرکزی ایران در پاسخ به پرسشي که پس ازکاهش تعهدات به برجام وتعیین مهلت از سوی ایران به كشورهاي اروپايي برجام، آیا پیشرفتیرخ داده است؟ اجابه داد: "فعلاً خیر".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa