هنوز مقامات رسمى ايران به اين حادثه واکنشى نشان نداده‌اند
هنوز مقامات رسمى ايران به اين حادثه واکنشى نشان نداده‌اند

روزنامه ايرانى: كشته شدن دو تن از مردم اشنويه در حمله پهپادهاى ترکيه

روزنامه "شرق" در گزارشى اعلام كرد كه سه نفر از اهالي اشنويه در حمله پهپادهاى ترکيه كشته شدند وگفت كه هنوز مقامات رسمي ايران واکنشي نشان نداده‌اند وحتى خبر هم بازتاب کم‌رنگى در رسانه‌ها داشته است.

اين گزارش افزود: "اين سه نفر بودند که رفته بودند تا از کوهستان گياه جمع کنند تا از فروش گياهان کوهى روزگار بگذرانند. آنها سه نفر بودند ونمي‌دانستند اين بار وقتي در منطقه مرزى ودر خاک عراق، دور آتش نشسته‌اند تا کمى گرم شوند، قرار است پهپادهايى از ترکيه سر برسد وبمبارانشان کند".

گزارش روزنامه "شرق" اشاره كر كه "يک روز بعد ازين واقعه، 12 نفر از اهالى اشنويه به کوهستان زدند وپيکرهاى تکه‌تکه‌شده را برگرداندند؛ آن‌هم وقتي يکى از آن سه نفر با حال زار از کوهستان برگشته وخبر فاجعه را داده بود".

به گفته اين روزنامه "اما حالا چهار روزي از فاجعه مى ‌گذرد. هنوز مقامات رسمي ايران واکنشى نشان نداده‌اند وحتى خبر هم بازتاب کم‌رنگى در رسانه‌ها داشته است".

نماينده نقده واشنويه در مجلس، عبدالکريم حسين‌زاده در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" گفت "مردم اشنويه انتظار دارند وزارت خارجه کشته‌شدن دو شهروند بى گناه را محکوم کند واز کشور ترکيه غرامت بگيرد".

حسين‌زاده افزود: "در مجلس در‌اين‌باره به وزير خارجه تذکر خواهيم داد. استاندار وفرماندار هم موضوع را پيگيرى کردند. با هماهنگى استاندار، پيکرها به کشور بازگردانده شد. نکته اينجاست که حرمت شهروند ايرانى وحريم ومرز ايران بايد نگه داشته شود".

اين نماينده اشنويه تاكيد كرد كه "دو شهروند بى‌گناه ايران را کشتند. وزارت خارجه بايد سفير ترکيه را احضار کند واز ترکيه غرامت گرفته شود وبايد توجه کنيم که اينها سرپرست خانوار بودند، امروز چند بچه يتيم شدند، نمى‌توان از اين واقعه به‌راحتي گذشت".

گزارش روزنامه "شرق" درباره واکنش مردم منطقه به اين اتفاق نوشت: "مردم ناراحت هستند. آنها انتظار دارند به سفير ترکيه تذکر جدى داده شود واز آنها غرامت بگيرند. اولين‌بار نيست که شاهد چنين وقايعى هستيم؛ بنابراين اگر با آن برخورد نکنيم، آخرين‌بار هم نخواهد بود".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa