ايران اعتراف كرد كه هواپیمای اوکراین اشتباها توسط دو موشک سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت
ايران اعتراف كرد كه هواپیمای اوکراین اشتباها توسط دو موشک سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت

روزنامه: هواپیمای اوکراینی پس از شلیک موشک اول سیگنال‌‌ هشدار ارسال کرد

یک منبع آگاه به روزنامه "کیهان لندن" ‌‌گفت پس از اصابت موشک اول به هواپیمای مسافربری بوئینگ اوکراینی از طریق (ترانسپوندر کد) سیگنال‌‌های اعلام وضعیت اضطراری دریافت شده بود اما موشک دوم ۱۲ ثانیه بعد به سوی آن شلیک شده است.

به گفته اینمنبع اگر موشک دوم به هواپیما اصابت نمی‌‌ کرد احتمال اینکه خلبان یا کمک خلبان می‌‌توانستندهواپیما را به فرودگاه برگردانند وروی باند بنشانند زیاد می‌ بود.

اعلام وضعیتاضطراری چه از طریق ارسال کدهای محرمانه وچه از طریق "رادیوکال" (مکالمهخلبان و برج) در جعبه‌‌های سیاه هواپیما "FDR" و"CVR"ضبط می ‌‌شود اما ايران با وجود درخواست کانادا واوکراین تاکنون از تحویل جعبه‌‌هایسیاه را خودداری کرده است.

بر اساس اطلاعاتبه دست آمده، اپروچ فرودگاه مهرآباد سیگنال‌‌های ترانسپوندر کد را دریافت کرده واینموضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است اما سازمان هواپیماییکشوری در گزارش دوم خود از قرار معلوم با فشار سپاه پاسداران در تشریح صورت سانحهاولیه به صورت مبهم به آن اشاره کرده است.

مسئولان هواپیماییايران ادعا می ‌‌کردند خلبان بوئینگ هیچ تماسی با برج مراقبت واپروچ مهرآبادنداشته اما در "دومین گزارش مقدماتی سانحه" سازمان هواپیمایی کشوری بطورواضح تاکید شده خلبان با برج و رادار مهرآباد تماس گرفته وپیام رد و بدل کرده ‌اندوکنترلر مهرآباد هواپیما را شناسایی کرده است.

شايان بتذكراست كه با بازخوانی جعبه‌‌های سیاه هواپیما جزئیات مکالمه وزمان دقیق ارتباط خلبانبا برج ویا زمان دقیق ارسال سیگنال‌‌ها وکدهای هشدار روشن خواهد شد.

بامداد ۱۸ دی ‌ماه هواپیمایاوکراین دقایقی بعد از پرواز از فرودگاه امام خمینی در تهران با ۱۷۶ سرنشین سقوطکرد. دولت ابتدا گفت سقوط هواپیمای ناشى از مشكل فنى بوده است اما بعدا سپاهپاسداران اعتراف كرد كه هواپیمای اوکراین را اشتباها با موشک مورد هدف قرار داد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa