زخمي شدن بيست تن در حمله افراد مسلح به ستاد پليس در شمال افغانستان
زخمي شدن بيست تن در حمله افراد مسلح به ستاد پليس در شمال افغانستان

زخمي شدن بيست تن در حمله افراد مسلح به ستاد پليس در شمال افغانستان

مقامات افغاني، امروز يكشنبه پنجم مه ماه از حمله افراد مسلح گروه تروريستي طالبان به يك ستاد وابسته به پليس منطقه اي در ولايت بغلان شمال كشور خبر دادند كه منجر به زخمي شدن بيست تن شد.

به گزارش خبرگزاري آلمان، عضو شواري منطقه اي، اسد اللهشاهباز، درين باره گفت حدود بيست تن بيشترين آنها غير نظاميان در اين حمله موردزخمي قرار گرفتند وبه بيمارستان شهر پلخمري منتقل شدند.

شاهباز افزود كه ايه حمله در حدود ساعت دوازده ونيم شب در ولايت پلخمري مركز منطقه بغلان آغاز شد كه بمب گذار انتحاري خودروي پر از مواده منفجره را پيش ستاد منفجر كرد وپس از آن شماري از افراد مسلح وارد ستاد پليس شدند.

در حالي كه وزارت داخله/كشور افغانستان گفت كه دو از حمله كنندگان كشته شدند ونيروهاي پليس بقيه را محاصره كردند تا ستاد را ز آنها تخليه كنند.

گروه تروريستي طالبان مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفتوبه گفته سخنگوي اين گروه، ذبيح الله مجاهد، در حمله نخست از يك خودروي نظامي"هامفي" دزديده استفاده شده است وادعا كرد كه اين حمله ده ها قرباني برجاي گذاشت.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa