زندان "اوین" يكى از بدنام‌ترين زندان هاى سياسى ایران محسوب مى شود.
زندان "اوین" يكى از بدنام‌ترين زندان هاى سياسى ایران محسوب مى شود.

زندانیان سیاسی زن از اوین: انتخابات را تحریم كنيد

دوازده زندانیسیاسی زن ایران، محبوس در بازداشتگاه اوین تهران، با انتشار بیانیه مشترکی از مردمخواسته ‌اند انتخابات مجلس یازدهم را تحریم كنند.

بهگزارش "ایران وایر"، این ۱۲ زندانی سیاسی در بیانیهخود با اشاره به این که همه گروه‌های سیاسی به جز هواداران تام حاکمیت از فرایند انتخاباتحذف شده ‌اند، گفته ‌اند مجلس نهادی سراسر ضد مردمی است که  در خدمت حاکمیت قرار دارد.

اینزندانیان سیاسی  با بیان این‌که  "۴۱ سال است که با تکرار کلمهانتخابات سعی دارند حکومت سراسر استبدادی‌شان را دموکراتیک نشان دهند".

آنهابا اشاره به اعتراضات دو سال اخیر افزوده‌ اند: "مردم ایران آرای واقعی وبی‌بازگشتخود را از دی‌ماه ۹۶تا قیام خونین آبان‌ماه ۹۸ وپساز آن با جان برکفی در خیابان‌ها اعلام کرده ‌اند".

اینزنان زندانی سیاسی از مردم خواسته ‌اند انتخابات حکومت را برای خود آن‌ها بگذارند ودرمیدان انتخاب مردم بمانند.

آن‌هادر پایان این بیانیه نوشته ‌اند: "هر کسی که پای صندوق‌های رای می ‌رود اثر انگشتشبر روی ماشه‌ اسلحه‌ای که به سمت جوانان انقلابی شلیک می ‌شود ثبت خواهد شد ونشان تاییدیبر نظام حاکم وجنایاتش است".

یاسمینآریانی، ندا آشتیانی، راحله احمدی، مریم اکبری منفرد، لیلا حسین‌زاده، سهیلا حجاب،آتنا دائمی، سپیده فرهان، منیره عربشاهی، صبا کرد افشاری، ندا ناجی، سمانه نوروز مرادیامضا کنندگان این بیانیه هستند.

ايندر حالی که کمتر از چهار روز تا برگزاری انتخابات مانده است تعدادی از گروه‌ها وفعالانسیاسی داخل وخارج کشور از عدم مشارکت وتحریم انتخابات مجلس سخن گفته وپایگاه مردمیاصولگرایان واصلاح‌طلبان را  "تضعیف ‌شده" عنوانکرده‌ اند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa