موج بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات آبان‌ ماه ادامه دارد
موج بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات آبان‌ ماه ادامه دارد

سازمان حقوقى: كشته شدن دست كم ۴۵ از معترضان در كردستان ایران

سازمان حقوق بشری "هەنگاو" براى حقوق انسان در كردستان ایران، امروز سه شنبه، گزارش کرده در جریان اعتراض‌ها به گران شدن بنزین در کردستان دست‌کم ۴۵ نفر با شلیک نیروهای سپاه پاسداران جان باخته ‌اند.

اینسازمان هویت ١٩ تن از افراد جانباخته را احراز کرده که تنها ۱۵ نفرآنها در شهر "جوانرود" کشته شده‌ اند وافزود كه در جریان تیراندازی‌ها همچنینبیش از ٥٠٠ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اینسازمان می‌گوید که دست کم چهار نفر از نیروهای امنیتی در شهرهای کرمانشاه، مریوان وجوانرودطی درگیری با  مردم معترض کشته شده ا‌ند. ودراین بازە زمانی بیش از ٣٠٠ شهروند کرد نیز از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشتشدە اند.

ايندر حالی ایران وارد پنجمین روز اعتراض‌ها به گران شدن قیمت بنزین شد که اینترنت همچنانقطع است ووضعیت برخی از شهر‌ها امنیتی گزارش شده است. ودر پايتخت، فرمانده نیروی انتظامیتهران بزرگ، حسین رحیمی از دستگیر كردن جمع زیادی از معترضان  در دو روز گذشته خبر داد.

درراستاى مواجهه رژيم با اعتراضات، سپاه پاسداران دوشنبه در بیانیه ‌ای معترضان راتهديد كرد وتصريح كرد كه با ادامه هرگونه با آنچه را ناامنی واقدامات مخل آسایش وآرامشمردم خواند قاطعانه برخورد خواهد کرد.

شهرونداندر در استان های مختلف ایران در اعتراض بر افزایش قیمت بنزین به سه برابر دست بهتظاهر زده اند واين پس ازينكه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه ‌ایاعلام کرد كه از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه ‌بندی بنزینبرای تمام وسایل نقلیه بنزین ‌سوز اعمال می ‌شود.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa